Litteratur

Litteratur, medieklip m.v.

Indholdet på denne side er dels en række anbefalinger af litteratur omkring hjemmesidens indhold - dels en samling af  litteratur, som kan vises direkte.


Endelig er der en række medieklip - eller links til medieklip, som på anden måde fortæller om det omfattende emne.


Yderligere forslag modtages meget gerne.

"Kilder i Roskilde" - udgivet i 1980 af Roskilde Kommune i anledning af 100 års jubilæet for Roskildes Vandvæsen - læs den  her


Lotte Fang  giver "Et rids af Roskilde bys historie"  - tekst fra 1981 - læs her


Lotte Fang fortæller om O.H.Schmeltz - Roskildes store mæcèn -  se med  her


Lotte Fang går på byvandring i 1981  - se med her


"Roskilde Brænder " fra 1973 - læs den her


"Skydebrødre gennem 200 år" fra  1987 - læs den her


"Det stod i avisen 1829"  fra 1989 - læs den her

 

"Fællesbageriets 100 års jubilæumsbog" fra 1991 - læs den her


"Hotel Prindsen 1695 til 1995" fra 1995 - læs den her


"Agnes Henningsen i Roskilde" fra 1995 - læs den her


"Hundebilledet" -  Hude eller Garolsfeldt-Krausé ? - Jul i Roskilde 2011  -  læs artiklen her

Eva Tønnesen fortæller om "Roskilde gennem 1000 år":


Fra vikingetid til middelalderen her

Middelalderen - den katolske kirkes storhed og fald  her

1600-tallet, pest, krig og brand her

Guldalder på baggrund af nationale ulykker her

Industrialiseringen  her

Tiden under og efter 1. verdenskrig her

Besættelsen  her

Efterkrigsperioden her


Eva Tønnesen fortæller om Lokalhistorisk Arkiv's historie og om sit eget liv og virke gennem 37 år med det lokalhistoriske arbejde  her


Christian Christensen ( 1877-1945) var i en årrække fra 1919 redaktør på Roskilde Tidende.


Han flyttede først til byen i 1919, så han er ikke vokset op med byens historie, men kastede sig med stor interesse og ildhu over den lokale litteratur.


Allerede i 1926 påtog han sig at skrive Prindsens historie i forbindelse med at den nye Prindsen havde 50 års jubilæum. 


Du kan læse jubilæumsbogen "Prindsen i Roskilde" her


I 1937 skrev han Fugleskydningsselskabets 150 års jubilæumsbog, og han var en flittig leverandør af artikler til "Jul i Roskilde"

Jakob Zeuner er uddannet akademiingeniør med bopæl på Sankt Agnes siden 1976.


Jakob Zeuner har videregivet sin historiske indsigt og sine erfaringer i en beretning om kvarteret Sankt Agnes i bogen "Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid"


Læs mere om bogen her


Jakob Zeuner er endvidere initiativtager til digitalisering, registrering og beskrivelse af Roskilde Klosters store arkivsamling af håndkolorerede landkort, breve og arkitekttegninger.

Dette arbejde er sket i et samarbejde med cand.mag. Per Steenholdt.


Resultatet findes på FOTOTEKET - Roskilde lokalarkivs billedsamling, og du kan se resultatet her

Roskilde bys Historie - i tre bind - "tiden indtil 1536" - "1536-1850" og "1850-1970" - udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt - udgivet i  på Roskilde Museums forlag


Arthur Fang: Roskilde bind I og II - Fra byen og dens historie udgivet i hhv. 1945 og 1970 af Historisk Samfund for Roskilde Amt


Arthur Fang : Sct. Jørgensbjerg - opr. udgivet af Historisk Samfund 1937 - genoptrykt i 1972 og 2013

Uddrag fra Arthur Fang's ROSKILDE II


en beskrivelse af livet i de gamle købmandsgårde og de Roskilde-familier, der herfra prægede byens liv.

læs her


en beskrivelse af byens kilder og møller

læs her

Jacob Kornerup (1825-1913) var af den kendte Kornerupfamilie i Roskilde - søn af købmand Ebbe Kornerup og fru Inger født Brønniche. Han var arkæolog og maler, uddannet på Kunstakademiet 1847-52. Kornerup virkede som tegner ved arkæologiske udgravninger, var medarbejder ved Trap: Danmark, og deltog i restaureringen af Roskilde Domkirke 1855-65. Bedst kendt er han for sit pionerarbejde med at fremdrage, afbilde og restaurere kalkmalerier i danske kirker. Talrige tegninger, akvareller og raderinger findes på Nationalmuseet - og fotos af mange af disse med lokal interesse findes på Lokalhistorisk Arkiv.

På sine ældre dage var han en af  Roskildes betydeligste lokalhistorikere - og han skrev bl.a. "Roskilde i gamle dage", som er et væld af informationer om Roskildes historie.


Denne bog findes i digitaliseret form på Det Kongelige Bibliotek, og du kan læse den her


Med museumsinspektør Mette Høj som redaktør har Roskilde Museum i 2013 udgivet et pragtværk "Jacob Kornerup - maler, arkæolog & konservator", som kommer hele vejen rundt om Kornerups liv og virke.

Henrik Behrmann  (1776-1836) var en tysk/dansk historiker fra Altona.


Du kan læse mere om Behrmann og hans historiske forfatterskab her


Han var adjunkt - senere overlærer - i Roskilde i perioden 1806-1814 - og skrev flere værker, bl.a. "Roskilde Domkirkes og dens monumenters historie".


Han var tilbage i Roskilde i et års tid i forbindelse med at han i 1832  udgav sin bog "Grundrids til en historisk-topografisk beskrivelse af det gamle konge- og bispesæde Roskilde" - en bog som talrige gange er blevet citeret af diverse forfattere til lokalhistoriske beskrivelser af Roskilde.


Du kan læse bogen  her


Fotografen Kristian Hude (1864-1929) har om nogen bidraget til Roskildes lokalhistorie - ikke på skrift, men med et meget omfangsrigt antal af billeder.


Kristian Hude er omtalt  på en side om fotografiets historie - læs her :  www.fotohistorie.com, hvor der fortælles om Hudes liv og levned, og dertil er der adgang til et stribe links, som bl.a. viser  Hudes billeder fra andre dele af landet og nogle artikler forfattet af cand. mag. Per Steenholdt, som er kendt i Roskilde for sine lokalhistoriske artikler og den lokale debat om lokalhistoriske emner.


Kristian Hudes mange billeder kan også findes på billedarkivet på Lokalhistorisk Arkiv på Roskilde Bibliotek - enten fysisk ved henvendelse til lokalarkivet, eller i det digitale billedarkiv "Fototeket" - samt på andre sider på nettet, f.eks. "Flickr"  -  der er hurtigt adgang hertil på denne hjemmesides oversigt over links.


En del af Hudes private fotoalbums blev efter Hudes død overdraget til lokalhistorikeren m.v. Arthur Fang, hvis datter Lotte Fang så senere arvede disse, og efter hendes død i 2020 er de overdraget til Lokalhistorisk Arkiv. Du kan se indholdet her


I Jul i Roskilde 1961 skrev lokalhistorikeren Arthur Fang en artikel om Hudes samlermani  - herunder samlingen af sparegrise, som i dag befinder sig på Roskilde Museum.  Desuden er artiklen en gennemgang af Hudes liv og levned.

Du kan læse artiklen her