Copyright


Noget om copyright© og beskyttelse af ophavsret  - og derefter om noget, som skal tages nok så alvorligt.


Der må ikke være tvivl om, at denne hjemmeside er omfattet af, og respekterer gældende lovregler om copyright© og beskyttelse af ophavsret.


Lovgivningen skal bl.a. beskytte de mennesker, som tjener til livets ophold eller har supplerende indkomst ved at fremstille litterære eller øvrige kunstneriske værker.


Det er ikke fordi hjemmesidens redaktion er blevet grebet af særligt høje tanker om at det samlede arbejde med hjemmesiden skal beskyttes på grund af ”særlige kunstneriske kvaliteter” – selv om vi er lidt stolte over det foreløbige resultat - men af den simple årsag, at i det omfang positive mennesker erklærer sig indforstået med at stille deres efter loven beskyttede skriftlige materiale eller billeder til rådighed for hjemmesiden, så det betyder jo ikke, at der dermed er givet tilladelse til andre om at de kan disponere frit over materialet i andre sammenhænge.


Roskildes lokalhistorie må i sagens natur i høj grad være historier, der gennem tiderne er gået fra generationer til generationer i skrift og i tale. Ingen har særlige rettigheder omkring faktiske hændelser, men alle forfattere gennem tiderne har særlige rettigheder til lige præcis deres udlægning, beskrivelse og kommentarer til de konkrete emner. Det er dog svært at overse, at alle ”står på ryggen af hinanden” – stort set alle har "lånt" lidt fra sine forgængere, så grænserne må i sagens natur blive meget flydende, men skal man være på den helt sikre side, så sikrer man sig forfatterens accept til en eventuel gengivelse, og er det ikke praktisk muligt, så i hvert fald benytte kildeangivelse som minimum.


Det samme gælder billedmateriale, uanset om det drejer sig om malerier, fotos eller tegninger.


Det lyder så enkelt, men det kan bare være så svært at administrere i en verden, hvor billeder m.v. cirkulerer på diverse sociale medier og frit tilgængelige arkiver, hvor det langt fra altid er til at se hvem der måtte ha' ophavsret.


At "nogen" har ophavsret er ikke så svært at forstå, men hvis denne "nogen" ikke ser ud til at ha' gjort sig særlige bekymringer herom i form af tilføjelser om sin ophavsrettighed - eller denne "nogen" sandsynligvis har været død og borte i mange år når man vurderer efter motivet, eller man konkret ved at det er tilfældet - eller fotografen og dennes navn forlængst er gået tabt fordi det er udvekslet mellem diverse hjemmesider/arkiver/sociale medier m.v. eller er en scannet eller affotograferet udgave fra et trykt medie af ukendt oprindelse – måske med efterfølgende beskæring ??


Man kunne lade sig skræmme fra vid og sans, men man kan jo også prøve at lade den sunde fornuft råde !


For det første er der intet kommercielt i denne hjemmeside, og selv om det ikke ændrer på reglerne om ophavsret m.v., så er der i hvert fald ingen som kan påstå, at vi uretmæssigt har spundet guld på andres indsats.


I sagens natur, er meget af indholdet på denne hjemmeside så gammelt, at forældelsesreglerne for ophavsrettigheder er trådt i kraft, og der er vi da på helt sikker grund.


Den helt generelle oplevelse er yderligere, at når man fortæller om det helt idealistiske og ikke kommercielle sigte med denne side, så er der slet ingen problemer med at få accept til at benytte diverse materiale.


Denne holdning er tilkendegivet både fra Lokalhistorisk arkiv, Roskilde Museum, TV stationen Kanal Roskilde m.fl.

Alle steder har i praksis vist sig meget imødekommende og hjælpsomme, og selv om man i konkrete tilfælde skal skrive under på at f.eks. et foto af en gammel protokol eller en kopi af et foto fra arkivet ikke vil blive benyttet kommercielt, så understreger det jo bare tilgængeligheden.


Af andre eksempler kan nævnes Per Flensborg, som har givet grønt lys til at de gamle postkort fra Flensborgs boghandel kan benyttes til illustrationer på denne hjemmeside.

Bennie ”billedbutik” Hansen har på samme måde stillet alle sine fotografier af de gamle fugleskydningsskiver til rådighed, og ikke mindst har Lotte Fang generøst stillet sine egne og sin far Arthur Fang’s værker til rådighed.


Og så er der alle de amatørfotografier, som forhåbentlig dukker frem fra skufferne.


Det er vanskeligt at forestille sig, at der overhovedet er tænkt i ophavsrettigheder m.v. da de blev taget, og endnu mere svært at forestille sig, at nogen skulle have indvendinger mod deres tilstedeværelse her på hjemmesiden.


Men lad det stå helt klart : i det omfang vi modtager billeder fra interesserede bidragydere, vil vi betragte det som et frafald af ophavsrettigheder i denne sammenhæng, og -  i det tilfælde at det ikke er egne billeder – at man er helt sikker på at materialet må benyttes.


Redaktionen vil gøre sit bedste for ikke at træde ved siden af, men ingen er ufejlbarlig, og vi vil ikke mindst i givet fald forklare os med, at formålet med hjemmesiden er et absolut ikke kommercielt og idealistisk ønske om at øge kendskabet til Roskildes lokale historie.


Skulle vi ha’ trådt ved siden af i konkrete tilfælde, så siger vi undskyld og beder om tilgivelse, og håber på en positiv dialog med den/de der måtte føle sig krænket, og vil naturligvis om ønsket straks fjerne materialet, hvis vi har overtrådt reglerne.


 

                               

Og så lige en ting mere:


Vi skal tage copyright alvorligt, men helt ærligt, så er der noget vi ta’r endnu mere alvorligt, nemlig kravet om at det der står på hjemmesiden skal være historisk korrekt.


Alle lokalhistorikere viderefortæller i vidt omfang hvad tidligere generationers lokalhistorikere har fortalt, og det er jo fint nok, men der ses desværre eksempler på at nogle væsentlige nuancer kan gå tabt i farten eller at forfatteren ophøjer egne eller andres teorier til kendsgerninger.


En seriøs lokalhistoriker gør meget ud af at skrive korrekt og sikre sig at kilderne er pålidelige, og langt det meste af lokalhistorien er jo gennem tiderne anerkendt og veldokumenteret som værende et faktum. Det er dog også sådan med lokalhistorien, at den der i sagens natur må bero på antagelser eller velkvalificerede gætterier, og så er det, at det kan blive farligt.


Der er intet i vejen for at gøre sig sine egne tanker eller teorier om dette eller hint, når bare det bliver gjort 100% klart, at det lige præcis er det, der er tale om,  og det er da heldigvis også hovedreglen, at det ansvar bliver taget alvorligt


Ulykken indtræffer, når den næste i rækken ikke helt gennemskuer hvad der er hvad, eller sjusker med viderefortællinger og uddrag fra andres tekster, og undlader at holde fast i hvad der er almindeligt accepterede kendsgerninger, og hvad der evt. måtte være i en anden kategori.


Smuttere kan sikkert forekomme også på denne hjemmeside, men vi må så hjælpe hinanden med at ”holde stien ren”, så teksterne kan fremstå så korrekte som muligt.

Copyright m.v.