Karen Olsdatter Stræde

Karen Olsdatter Stræde

Foto KB 2015

Forløbig er ejendomme med følgende adresse bearbejdet:


KAREN OLSDATTER STRÆDE 2


KAREN OLSDATTER STRÆDE 4A og 4B

Foto KB 2015

Lokalhistorisk Arkiv omkring  1916

"Jul i Roskilde" 1947 indeholder en artikel forfattet af lokalhistorikeren Fanny Fang.


Artiklen er en forlængelse af tidligere artikler fra 1931, 1934 og 1935 hvor Fanny Fang først beskriver en tænkt vandretur gennem Skomagergade og senere op ad Algade - I 1934 fra Torvet til Hersegade og i 1935 fra Hersegade til Hestetorvet, og både ejendommene og deres beboere - nuværende som tidligere - omtales ganske omfangsrigt.


Karen Olsdatter Stræde er unægtelig en langt mindre omfangsrig med hensyn til beboere, men det giver så Fanny Fang anledning til så mange andre betragtninger og nostalgiske tilbageblik - set med nutidens øjne noget "floromvundet", men det skulle blive en stil som blev kendetegnende for mange af hendes sene artikler. Det ændrer dog ikke ved at artiklen er fuld af lokalhistoriske "guldkorn".


Fanny Fang fremfører sin egen teori om hvordan Karen Olsdatter Stræde måske fik sit navn, og illustrerer sin artikel med et par ganske spændende billeder  - du kan læse artiklen herVed en udgravning i oktober 1981 blev der fundet en ældre gade under den nuværende.  Denne gade havde været “brolagt” med risflet, en form som kendes helt tilbage til stenalderen. 


Så gammel er Karen Olsdatter Stræde nu ikke, men risfletningen kan meget vel vise sig at stamme fra vikingetiden, evt. tidlig middelalder, og dermed er Karen Olsdatter Stræde blevet en af byens ældste gader.


Navnet er derimod ikke så gammelt. Efter branden i 1735 mødte 3 af strædets 4 husejere op for at på hjælp til genopbygning. Ifølge grundtaksten fra 1769 står der foruden gadens nuværende navn også “ forhen Sankt Jørgens Stræde kaldet”, og det navn, som også Behrmann nævner, er måske gadens oprindelige navn, måske fordi strædet var forbindelsesvej til Bondetinget og videre til Skt. Jørgensbjerg.


Det har undret mange, at Roskilde havde en gade med navn efter en kvinde, det plejer kun at være mænd, som denne ære overgår.  Men Roskilde har haft to gader opkaldt efter kvinder.  Der gik indtil 1848 en gade mellem Algade og Palæstræde, parallelt med den daværende Nygade (se Stændertorvet).  Denne gade hed Eva Schrøders Stræde, opkaldt efter en borgmesters gæve kone, som gjorde meget for byens fattige.  Med Karen Olsdatter Stræde er det lige omvendt: gaden eksisterer, men vi ved intet om, hvem Karen Olsdatter var. 


Den første gang navnet nævnes, er i grundtaksten for 1682, hvor gaden benævnes: Karen Oluf Datters Stræde , senere blev forvansket til Karen Olsdatterstræde, og det endte med at blive gadens navn.


Den 21. marts 1973 besluttede byrådet at følge Dansk Sprognævns retningslinjer. Navnet blev derfor Karen Olsdatter Stræde.


Den 4.9.1993 var brolægningen af gaden afsluttet og gaden en del af Vejlauget Gågaderne.

Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.

Udsnit af brandtaksationen 1761 - i dag Skomagergade 30

Som tillæg til Lotte Fangs omtale af Karen Olsdatter Stræde kan nævnes, at hjørnet af Skomagergade og Karen Olsdatter Stræde er nævnt i forbindelse med brandtaksationen i 1761 - så transformationen fra "Karen Olufs Datters Stræde" til "Karen Olsdatter Stræde" er altså sket på det tidspunkt.


Det forholder sig fortsat sådan, at der i den gamle del af Roskilde by  - bortset fra Karen Olsdatter Stræde - ikke findes veje opkaldt efter kvinder, som ikke har været kongelige . Der er i dag veje opkaldt efter dronningerne Emma, Ingeborg, Margrethe og Sofie.


Yrsavej er opkaldt efter en datter af sagnkongen Helge, så hvis vi ellers holder os til historierne om Roar og Helge, er vi stadig i "den kongelige afdeling".