Allehelgensgade 6 Schmeltz Have

foto KB 2015

Schmeltz' Have ligger mellem Allehelgensgade 4 og 6, og jordstykket er en gave til byen fra O. H. Schmeltz, der i sidste halvdel af 1800 tallet var Roskilde By's store velgører. På gavetidspunktet i 1870 var Allehelgensgade så smal, at hestevogne og fodgængere kun vanskeligt kunne mødes, og fodgængerne fik altså her en mulighed for at bringe sig i sikkerhed. Schmeltz var med en ny donation til byen i 1896 med til at få reguleret og udvidet Allehelgensgade til den bredde, den har i dag.


Efter udvidelsen af Allehelgensgade i 1898/99 og senest på det  tidspunkt, hvor man nedlagde porten fra Stændertorvet 6 ind til den bagvedliggende gård benyttede man primært arealet som ny indkørsel til gården, hvilket fortsat er tilfældet. Frem til 2020 var det til en virksomhed med salg af lædervarer, tasker m.v., der havde genoptaget navnet "Schmeltz Eftf." med 4. generation af familien Flensborg som indehaver, men fra 2020 er der indrettet en optikervirksomhed på Stændertorvet 6.


Den 31.10.2014 blev Schmeltz Have indviet. Igennem et langt stykke tid havde pladsen været et sørgeligt syn, indtil Per Flensborg fik sat skik på O. H. Schmeltz ejendom, så en smuk gammel gavl nu var at se ud mod gaden, men stadig med et misligholdt lille område foran. Vejlauget Gågadernes formand Michael Gundersen tog sammen med Steffen Hansen initiativ til at give den lille plads et værdigt udseende. Vel havde Roskilde i erindring om O. H. Schmeltz opkaldt en parkeringsplads efter ham, men mere nærliggende var, at genåbne hans lille plads og igen skabe det frirum for fodgængere, som havde været giverens tanke.


2 sorte stenbænke indbyder til hvile i det lille anlæg med blomster og træer. Centrum er en bronzebuste af O. H. Schmeltz udført af billedhuggeren Thor Larsen og til glæde for børnene en bronzehund af samme kunstner. En forstørret kopi af et silhuetklip fra 1824 viser familien Schmeltz. En fotorække på gavlen af Allehelgensgade 6 fortæller om de steder i Roskilde, som har tilknytning til O.H. Schmeltz liv og virke.


Natfoto's Kasper Jørgensen 2014


I 200-året for O. H. Schmeltz' fødsel blev der taget initiativ til på en bedre måde at bruge den gave som byen havde modtaget af Schmeltz, nemlig indretningen af det der nu hedder Schmeltz' Have.


Initiativtagerne stod også tidligere i 2014 bag en tiltrængt renovering og udsmykning af Snæversti, og det var Michael Gundersen, formand for Gågadernes Vejlaug, lokalhistorikeren Lotte Fang, kunstkøbmanden Steffen Hansen og kunstneren Aleksander Kosmala bakket op af Roskilde Kommune.


Busten af Schmeltz og den lille hund er skabt af billedhugger Thor Larsen.


Den lille hund har ingen tilknytning til Schmeltz, men er tænkt som en lille hilsen specielt til de børn, der måtte komme forbi.Der er udarbejdet en samlet oversigt over udsmykningen af haven, som du kan se og læse her


Lotte Fang fortæller i en udsendelse fra Kanal Roskilde om O.H.Schmeltz og hans mange gaver til byen her


Lotte Fang fortæller om indretningen af Schmeltz' Have umiddelbart før indvielsen, og den officielle indvielse den 31. oktober 2014 vises her


Lotte Fang har 2014 skrevet historien om O.H. Schmeltz med tilhørende illustrationer - læs her


Det fortælles, at lillebilsvognmand Carl Christensen under besættelsen 1940/45 havde nogle af sine biler parkeret i det lille indhug med træet.


Billedet er taget efter 1945 - den lille plads fremtræder relativt  nyrenoveret, så mon ikke man skal frem til starten af 60'erne før der var råd til noget sådant ?


Det ses tydeligt, at Per Flensborg siden har sørget for en omfattende renovering af den gule bygning


Roskilde Lokalarkiv - datering i 30'erne


En af O.H.Schmeltz donationer muliggjorde etableringen af Byparken, som siden har været en oase for byens borgere - både til almindelig rekreation og til sommerunderholdning og med restaurationsvirksomhed.


En pudsig detalje : Schmeltz betingede sig i forbindelse med donationen, at parken ikke måtte anvendes til sportsudøvelse, så "derefter haver vi os at rette !!"


Byparken i al sin forårs-herlighed  - foto Kasper Jørgensen 2015