FORSIDE

ROSKILDES UDVIKLING

"Roskildes udvikling" er en samling af billeder og tekst, som viser og fortæller om byens gader og stræder, pladser og parker i nutiden og i fortiden.


Der vises hvordan bybilledet gennem tiderne har forandret sig, og der fortælles om mere eller mindre kendte Roskildeborgere, som boede eller havde deres virke i byens huse.


Arbejdet med at indsamle viden og formidle lokalhistorien på denne måde er en ganske almindelig hobbyvirksomhed på amatørbasis, og det er båret af lyst, interesse og en stor nysgerrighed


Arbejdet med at etablere "Roskildes udvikling" er startet omkring årsskiftet 2014/2015, og arbejdet vil logisk set aldrig blive tilendebragt, da byen hele tiden vil være i udvikling, og der ligger et dejligt arbejde forude med at indsamle og publicere relevante informationer fra fortiden - meget gerne med hjælp fra alle interesserede.


Denne hjemmeside vil, i kombination med en  Facebook-side, fremstå som et  "arbejdende værksted"  - en  historiebog med masser af tomme  sider  som venter på at blive fyldt  - 


Det er vist indlysende, at jo flere der har lyst til at deltage, jo større chance er der for at arbejdet skrider fornuftigt frem, og jo større chance for, at der kan dukke interessante ting op af gemmerne hos deltagerne og deres familie, venner og bekendte, eller i en støvet krog på kendte arkiver.


Kommunikation og fremsendelse af materiale til redaktionen kan ske via redaktørens mailadresse kurt.buchtrup@privat.dk ,og der er ingen særlige formkrav, så bare klø på med krum hals og send dit materiale.


Som et supplement til hjemmesiden er der oprettet en Facebook-side - også med navnet "Roskildes udvikling".

Her er tanken den, at de interesserede kan blive orienteret om udviklingen på hjemmesiden - ha' mulighed for at kommentere og supplere indholdet og efter behov udveksle kommentarer herom.