Algade 56

Algade 56


foto KB marts 2023

Ejendommen er opført i 1836 på samme matrikel, som senere blev bebygget med den nuværende hjørneejendom Algade/Hestetorvet.  Du kan læse historien om hele ejendommen her.


Der var oprindeligt en port i den østligste del af Algade 56 med trappe op til 1. sal, og herfra var der yderligere en trappe til 2. sal. De oprindelige to mindre kviste blev i 1920'erne erstattet af den nuværende store kvist. Porten  blev siden nedlagt og inddraget til forretningslokale, og adgangen til beboelsen flyttet til gårdsiden med indgang fra Hestetorvet.


Adressen er i dag Algade 56, men indtil 1962  - hvor parkeringsanlægget på Hestetorvet med tilhørende butikker langs Algade blev bygget og ændrede postnumrene - var adressen Algade 52.


Den har formentlig fra starten været en ejendom med boliger i alle tre plan, men siden ombygget til detailhandel/håndværksvirksomhed  i stueetagen.


Der har været detailhandel helt frem til ultimo 2010.


I 2011 er lokalerne i stueetagen inddraget i restaurationsvirksomheden, og der er ikke adgang til disse fra Algade. 

Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1988-89

Fra Tonny Erik Larsen's familiealbum - 1979

Lokalhistorisk Arkiv - November 1980 - Foto Jytte Jørgensen Roskilde Tidende

"Platteshoppen" blev etableret af ægteparret Erik og Nina Galasz i 1977 og lå der frem til 1984 - hvor "Child Play"  og "Platteshoppen"'s  lokaler blev slået sammen, og herreekviperingsforretningen "Nich" blev etableret.

Lokalhistorisk Arkiv - 1973

Herreekviperingsforretningen "Nich" var en del af bybilledet fra omkring 1984 til ultimo 2010, hvor naboen Mulligans overtog lokalet og udvidede.


Som det fremgår af billedet fra 1988/89 er butikslokalet under ombygning på tidspunktet, men fortsatte altså mange år endnu.


I november 1980 åbnede legetøjsforretningen "Child-Play" - det var dog for en kort periode, for den lukkede allerede i 1981, hvorefter lejemålet stod tomt til 1984.


Billedet fra 1973 viser "Tøjboden", og der skiltes yderligere med "Renseri". Om der fysisk har været et renseri på stedet vides ikke - det kunne være i en af bagbygningerne i gården - men det var ikke ualmindeligt at man kunne indlevere både vasketøj og tøj m.v. til rensning i butikker med facade til hovedgaden - hvorefter det praktiske foregik andetsteds.


Længere tilbage i 1956 havde skrædermester F. Kruse Jensen sit værksted og butik her.