Gamle bykort

Bykort fra 1677 til nu

Kort over Roskilde


alle i høj opløsning til nærstudium - klik på årstallet og kortet dukker frem og det kan så forstørres


NB: det er væsentligt, at man i forbindelse med evt. konkrete undersøgelser gør sig klart, at specielt de ældste kort ikke altid er retvisende i forhold til nutidens viden - både m.h.t. de fysiske forhold og navngivning.


1677 Peder Hansen Resen -  kobberstik fra Resens Atlas Danicus med supplerende original signaturforklaring -


1677 Peder Hansen Resen (reproduktion fra 1922 med kortfattet signaturforklaring)


1753 Johan Jac. Bruun - indgår i Frederik den 5.'s atlas + samme kort med transskription


ca.1765 Jean Marmillod,  NB: syd er opad på dette kort 


1775 Heinrich Lund - "Det Højadelige Jomfruklosters Hovedmark" NB: øst er opad på dette kort


1791 Ehlers Grundtakstkort fra Matrikeldirektoratets arkiv (søndre part af byen)

1791 Bilag til Ehlers grundtakstkort - tilføjelse af matrikelnumre


1791 Ehlers grundtakstkort (nordre part af byen) viser bl.a. de gamle vandmøllers placering


1805 Grundtakstkort (nordre part af byen) fra Matrikeldirektoratets arkiv


1817 Kort over Roskilde Kloster og dets nærmeste omgivelse i bymidten


1822 Konsumptionsgrænsekort (gældende fra 1822-1860) 


1823 Roskilde og Roskildes Omegn ( meget skematisk)


1832 Hendrik Behrmann  -


1845 Tronier  -  1845 Troniers beskrivelse af Roskilde Kjøbstad og kortet


1859 Trap I. udgave (Roskildes bymidte) - 1859 Trap 1. udgave ( området omkring bymidten incl. havneområdet)


1870 Trap, II. udgave  -


1879/80 Geodatstyrelsen -  Roskilde / øst for Domkirken


1879/80 Geodatstyrelsen -  Roskilde / syd for Domkirken


1879/80 Geodatstyrelsen -  Roskilde / syd-vest for Domkirken


1891 Jacob Kornerup "Roskilde i Ældre tider"


1893-1894 Berggren m. matrikelnumre som i folketælling 1890


1896 Trap, III. udgave

 

1921-1923 Stadsingeniørens kontor  - 1929 Lokal telefonbogen  - 1931/32 Geodætisk institut


1943 KRAK's vejviser


1954 KRAK -Luftfoto fra 1954 sammenlignet med nutiden. Vælg adresse - vælg "Hybrid etc." og derefter luftfoto 1954


Fra gamle tider til nu  "Roskildekortet" produceret af Peter Højsted ( kortviseren.dk) - mulighed for enkel og meget illustrativ sammenligning af gamle kort med nutiden


Det Kongelige Biblioteks samling af historiske kort fra Roskilde

Museumsinspektør Peder Dam har i 2020 udfærdiget en omfattende samling af links til litteratur om kortlægningen af Danmark gennem tiderne - og yderligere en række links til de forskellige arkiver, hvor kortene kan findes, og hvorfra man i mange tilfælde kan downloade de viste kort.