Algade 53

Algade 53


Foto KB 2022

Ejendommen Algade 53 er en af de mest kendte hjørneejendomme i Roskilde grundet sin beliggenhed i det nordøstlige hjørne af Hestetorvet, og ikke mindst fordi der umiddelbart nord for ejendommen i mange år har ligget en meget stor parkeringsplads, som utallige Roskildensere gennem årene har bevæget sig frem og tilbage til gennem det smalle Sortebrødrestræde.


Den dag i dag giver det god mening blandt ældre Roskildensere at sige parkeringspladsen bag "Schou Epa" lige ved "TTU"  - men begge forretninger er nu væk, og parkeringspladsen snart forandret til en blanding af erhvervs- og boligejendomme.


Ejendommen er påbegyndt opført primo 1916 og formentlig færdigbygget tidligt i 1917, og den har fra starten været en "blandet" ejendom med forretning i stueetagen og private lejemål og senere et enkelt kontorlejemål i den øvrige ejendom.

Lidt usædvanligt har der så vidt vides ikke været bebyggelse på adressen før 1916, hvor det mere sædvanlige har været, at ældre bebyggelser først skulle ryddes inden nybyggeri.


Roskildes berømte bysbarn - journalisten og forfatteren Lise Nørgaard - blev født på 1. tv.  den 14. juni 1917.


Illustrationer fra "Røde Port's" website 2021

"RØDE PORT - Bistro, Bryghus og Bottleshop" åbnede i 2020 i lokalerne hvor trikotageforretningen "TTU" / H. Cortsen havde været siden 1923.


Der er indrettet atypisk i forhold til byens øvrige restaurations-virksomheder med umage borde, stole og  inventar af ældre dato, og som navnet fortæller, er det en blanding af et spise- og drikkested med bl.a. bryg fra eget mikrobryggeri på Køgevej 206.

Der sælges øl "ud af huset", og dertil arrangeres lejlighedsvis diverse events, herunder musik og stand-up underholdning.


Foto Ib Jacobsen ukendt datering  men formentlig midt i 1960'erne

Lokalhistorisk arkiv omkr. 1960

Luftfoto Sylvest -  omkr. 1949

Luftfotoet, som viser de nære omgivelser for Algade 53, er det rene nostalgi, for intet er tilbage på strækningen fra KINO( bygget i 1942) i venstre side af billedet til Algade 53, og bygningerne længere mod Røde Port er også forsvundet.

Øverst i billedet ser man 2 beskyttelsesrum bag Schmeltz Stiftelse, hvilket daterer billedet til efter krigen. Lige bag Algade 53 ser man de lave bygninger, hvor man siden i mange år holdt offentlige auktioner over dødsboer, tvangsauktioner m.v., og så kommer "Flødefabrikken"(Esportflødefabrikken Danmark), hvor man i et gammelt mejeri " Klostervang" producerede "kaffefløde" på små brune flasker. Langs Algade mod vest ser man nogle småbutikker - en frisørsalon, en cykelsmed, en tobakskiosk og det der (i hvert fald tidligere) var udsalget fra mejeriet "Klostervang", og så kommer de to store købmandsgårde, hvor man i facaderne kunne finde "Andelsbanken", "Foderstof-foreningen"( opr. købmandsfirmaet Kaufmann fra 1850), købmand Aksel Nielsen og cafè Sjælland, og derefter "Tiger" renseri, en frugthandel og en glarmesterforretning.

Akvarel af Victor Weinrich 1946

Helge Cortsen etablerede i 1923 sin trikotage/manufaktur-forretning "TTU" 

(Tekstil Trikotagefabrikkens Udsalg).


Det lå åbenbart til familien at blive selvstændig forretningsdrivende, for hans far Niels Cortsen havde i en kortere årrække mellem 1901 og 1905 en sengetøjsforretning i Skomagergade 29.


Det blev datteren Inge og hans svigersøn Allan Gundersen, som senere overtog forretningen, og han tilføjede yderligere en "TTU"-forretning til bybilledet i 1961, hvor en ny forretning blev åbnet i Skomagergade 31.


Siden blev forretningerne overtaget af Allan Gundersens søn Michael, som i 2013 solgte begge forretninger, og i 2020 lukkede den nye ejer forretningen i Algade 53.


Foto fra Lokalhistorisk Arkiv  - omkring 1949

Illustration fra Hans Tranekjærs bog "Erindringer fra Roskilde"

Tømrermester L. Kristiansen som opførte ejendommen, kan meget vel ha' gjort det med salg for øje, for han solgte allerede i 1918, og  den nye ejer, som også flyttede ind i ejendommen, var propriætær H. Chr. Madsen - en driftig mand, som ejede Ishøj Kro og nogle landbrugsejendomme i nabolaget. 


Hans søn Ejnar overtog senere ejendommen, og det var Ejnar Madsen, der sammen med fru Mona etablerede Roskilde Omnibusselskab. Ejnar Madsen gik bort i en relativ ung alder, og det blev så Mona Madsen og deres søn Bent, der drev selskabet videre.


Roskilde Omnibusselskab ophørte omkring 1990, hvor det var HT - Hovedstadsområdets Trafikselskab - der overtog busdriften i området - og omnibusselskabets busser blev afhændet til HT.


I dag er det Bent og Lone Madsens datter Charlotte der ejer ejendommmen, og den har således været uafbrudt i familiens eje i mere end hundrede år siden 1918.


Illustrationen viser en dag, hvor der har været en artist på stylter på besøg i byen. Kan ha' været et cirkusbesøg, men  børnene ser lidt vinterklædte ud, og ligger der ikke lidt sne på gaden?

Mere interessant er, at det sandsynligvis viser "TTU"s første facade. 

På balkonen over indgangspartiet ser vi Ejnar og Mona Madsens søn Bent.  Han blev født i 1927, så mon ikke billedet kan dateres til omkring 1933/34

Den første forretning i stueetagen var Harry A. Jensens købmandsforretning. 

Harry A. Jensen ( 1889-1976) var født på Amager, og han kom lidt omkring i sin læretid og sine første år som kommis.


Hans karriere i Roskilde startede hos købmand Winther i Skomagergade ( i dag "Den Franske Vinhandel") og i 1916 tog han springet til at blive selvstændig i Algade 53 (dengang nr. 39).

Denne købmandsbutik har formentlig været der frem til omkring 1923.


Han havde dog større ambitioner, og han etablerede sammen med en god bekendt Oluf Christensen en grossistvirksomhed i Jernbanegade 12 "Christensen & Jensen".

Allerede i 1921 blev Harry A. Jensen eneejer af grossistvirksomheden, som fortsatte sit virke helt frem til omkring 1969.

I krigsårene tilføjede han egentlig produktionsvirksomhed af kolonialvarer til forretningen.


Han var indiskutabelt en fremsynet mand, som så supermarkedstanken vinde frem, og han engagerede sig i udviklingen. Desværre betød det at kundekredsen til grossistvirksomheden skrumpede - de store supermarkeder købte efterhånden direkte hos producenterne, og så var behovet for grossister mindre.


I sin bog om "Gæve og grumme mænd i Roskilde" udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt i 2018 skriver lokalhistorikeren Eva Tønnesen den spændende historie om Harry A. Jensen.


Du kan læse historien her

Lokalhistorisk Arkiv - mellen 1916 og 1923

Roskilde Dagblad den 16. oktober 1916

Den opmærksomme læser har set, at billedet med købmand Harry A. Jensens butik viser et gadenummer 39 - og det er umiskendeligt nr. 53 i dag.


Forklaringen er den, at da man i 1958 byggede nye ejendomme på grunde mellem Roskilde Klosters gamle forvalterbolig og den gamle biografbygning KINO, valgte man at ændre gadenumrene i retning mod "Røde Port".


Nr. 39 blev således til nr. 53, og hvis du iøvrigt vil se hvordan gadenumrene i Algade har ændret sig gennem årene, kan du finde en skamatisk oversigt med tilhørende forklaringer her

Lise Nørgaard ( døbt Elise Jensen) blev født 14. juni 1917 på 1. sal tv. i Algade 53 - datter af Harry A. Jensen og Olga Tønder. 

Hun er uddannet som journalist, og har virket som redaktør, forfatter og manuskriptforfatter. Lise Nørgaard har skrevet romaner, essays og noveller, men er formentlig mest kendt som manuskriptforfatter til tv-serien Matador og for sine erindringer "Kun en pige", 1992 og "De sendte en dame" fra 1993. Disse erindringer var oplægget til filmen "Kun en pige" fra 1995.


Enhver Roskildenser vil vide, at Lise Nørgaard sidder ( som statue) på en bænk lige ved Algade 11 som et yndet motiv for både byens borgere og byens gæster - hvor ikke mindst gæsterne bliver mere end overraskede når de får at vide ( i 2022), at Lise Nørgaard skam stadig er i live og er fyldt 105 år !

Bygningstegninger 1915 udført af arkitekt V. Stigaard

Tømrermester L. Kristiansen erhverver i 1913 en ubebygget grund, som er udstykket fra ejendommen på den anden side af Sortebrødresti.

Han allierer sig med arkitekt V. Stigaard, og ultimo 1915 ansøger han med bilagte tegninger om at måtte opføre ejendommen. 

Han og hans håndværkere må ha' stået mere end klar, for da tilladelsen bliver givet, bygges der så hurtigt, at købmand Harry A. Jensen allerede i oktober 1916 kan åbne sin forretning i stueetagen. Det er svært at forestille sig andet, end at de øvre etager først senere har stået klar, men vi ved da, at 1. sal må ha' stået klar, da Lise Nørgaard bliver født i sommeren 1917.


Der er en lille pudsighed med ejendommens datering, for i BBR-registret - ejendommens "dåbsattest" - står opførelsesåret angivet til 1919, men det kan jo være en simpel læsefejl i forb. med digitaliseringen af registret - eller at det har trukket ud med godkendelsen af de sidste detaljer på byggeriet.


I Roskilde Kommunes byggesagsregister, kan man finde de oprindelige tegninger m.v.

og det er egentlig ganske interessant at "øje" forløbet igennem, og nyde de fine indretningstegninger. (nogle belastnings-beregninger fra en senere sag i 1986 har sneget sin ind i de ældste papirer - men forstyrrer ikke helheden)


De kan læses her


Man kan bl.a. se, at der på loftsetagen på 4. sal er indrettet 8 pigeværelser med fælles toilet, og dertil en række pulterkamre.

Indretningen har været således frem til 2021, og det var et held for Roskilde Omnibusselskab, da man i en periode havde svært ved at skaffe chauffører, men det hjalp når et værelse kunne anvises.

I 2021/22 er der indrettet to tidssvarende lejligheder på 4. sal.

Billedet fra 1908 viser Algade 51 og 53 med Sortebrødrestræde imellem - lige der hvor flagstangen står.


Arealet, hvor cafè Hold-an havde sin have og keglebane, blev frastykket i oktober 1913 og solgt af politifuldmægtig Christian Schultz til tømrermester L. Kristiansen, og godt 2 år senere gik byggeriet af nr. 53 i gang.

Lokalhistorisk Arkiv 1908

Fotograf Hans Hansen  sept. 1865

Fotograf Hans Hansen virkede i Roskilde i perioden 1864-1869 og havde atelier i Læderstræde.

Du kan læse mere om Hans Hansen her


Da han i 1865 tog et stereoskop-oversigtsbillede over Hestetorvet  i forbindelse med et besøg af en Slesvigsk delegation -  dokumenterede han samtidig, at Algade 53 med stor sandsynlighed aldrig har været bebygget.


Den Slesvigske delegation tog i forbindelse med et ophold i København på en udflugt til Roskilde Domkirke, og den blev grundigt beskrevet i "Dagstelegrafen" den 4. sept. 1865, og det fremgår iøvrigt af avisen, at delegationen også var i Tivoli, og at der var arrangeret tur til dyrehaven.

Du kan læse avisen her, og straks på forsiden kan du se omtalen.


Dette har jo ikke ret meget at gøre med Algade 53 - bortset fra at man kan nævne, at delegationen lige kom 156 år for tidligt til at kunne nyde en forfriskning på stedet.