Store Blegdams Kilde

Store Blegdams Kilde

Foto KB 2015

Det er måske ikke alle der kender bygningen på billedet, men det er den gamle kasernes gymnastiksal ( nu en del af Kildegården), og som det tydeligt fremgår, er den bygget i 1913 - og det lige oven på Store Blegdams Kilde.


Man byggede naturligvis ikke lige oven på en springende kilde - det forholdt sig sådan, at kilden over tid fra omkring 1880 til omkring 1911 svandt ind og til sidst forsvandt helt.


Tilbage i tiden var der bar mark omkring kilden- formentlig en græsmark -  og her var der offentlig adgang til at blege sit tøj, d.v.s. at man skiftevis skyllede og lod sollyset blege tøjet - en proces som tog 6-8 dage.


Hvornår man begyndte med denne aktivitet og hvornår den stoppede ved man ikke, men det forekommer sandsynligt, at vi taler om en periode fra 1600'tallet til midt i 1800'tallet, hvor der givet har været stor aktivitet på stedet.  Der var ansat vagtfolk i døgndrift til at passe på linnedtøjet, som indlysende nok har været dyrebart for byens befolkning.


Navnet Blegdammen lever i dag videre i Boligselskabets bebyggelse på stedet, hvortil der er adgang fra Borgediget.

Udsnit af P. Resens kort fra 1677

Resen har på sit kort fra 1677 markeret den store blegeplads i området mellem det vi i dag kender som Borgediget og Helligkorsvej. Ikke underligt hed Borgediget i tidligere tider "Blegstræde"


Selve kilden var ikke angivet på dette kort, men dens omtrentlige placering er markeret.


Vandet fra kilden løb videre - sammen med vandet fra Helligkors Kilde og Højbrøndskilden - mod den store mølledam ved Vandhulsmøllen. Denne mølle og mølledammen lå i området tæt på det vi i dag kender som "Kastellet" på Byvolden.


Vandhulsmøllen blev lukket i 1761 - men de ret store mængder kildevand fortsatte naturligvis med at løbe, og kursen gik mod Kapelsmøllen, Sct. Clara Mølle og til sidst Strandmøllen inden det løb ud i fjorden.

I 2015/16 optog Kanal Roskilde tre udsendelser, hvor Lotte Fang viste rundt til  byens kilder - herunder Store Blegdams Kilde.


Denne del af udsendelsen har en varighed af ca. 7 minutter, og der fortælles om kildens historie og beliggenhed, og  ikke mindst om tidligere tiders vasketraditioner -


Se udsendelsen her

Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere.


Med Lotte Fangs tilladelse er bogudgivelsen gengivet her

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside

(www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide

Arthur Fang skriver i sin bog "Roskilde" ( bind II) i 1970 :


"Den nu helt forsvundne kilde lå lidt uden for byen på bar mark, vestligt for det gamle blegstræde (Borgediget). Danske Atlas siger, den har et stort kildevæld til blegdammens brug. Efter vask skulle hørlærredet bleges. Tøjet blev bragt ud til en dertil indrettet blegdam, et græsbevokset areal. Der måtte være en kilde eller en vanding i nærheden, for tøjet skulle ofte vendes og vandes. April og maj var de bedste blegemåneder, græsset var endnu kort, og solen som regel stærk, og insekterne endnu for få til at kunne tilgrise tøjet.

For det meste var der ved blegdammene en blegemand eller en blegekone, der ordnede det fornødne og passede på tøjet natten over"

Omkring 1908 har Johannes Bruun’s Boghandel udgivet et lille hæfte med billeder af nogle af Roskildes kilder og en kort beskrivelse af hver enkelt kilde.

Hæftets format er beskedne 14,5 x 8,5 cm, og er bortset fra for– og bagside i sort/hvidt tryk.

Billederne af kilderne er perforerede i den venstre side, så de har kunnet rives ud af heftet og fungere som postkort, idet de på bagsiden er påtrykt de fornødne informationer hertil.


Du kan se hæftet her

Det skal bemærkes, at Store Blegdams Kilde IKKE er omtalt i dette hæfte.