Algade 13

Algade 13 - Prindsen ( siden er p.t. under konstruktion)

Foto Kasper Jørgensen 2015

Prindsen er en nærmest ikonisk bygning på byens hovedstrøg - kendt af enhver Roskildenser.


Der findes næppe mange voksne Roskildensere, som ikke har "været på Prindsen" - men til gengæld relativt få som har overnattet på stedet - det overlades indlysende nok primært til byens gæster.


Hovedbygningen og de to sidefløje langs Sankt Ols Gade og Rosenhavestræde er opført i 1875-1876 og i 2000/2001 blev nyopført en bagbygning mod nord, som bandt de to sidefløje sammen og skabte en lille gård, som i  dag rummer indgangspartiet til hotellets reception.


Hovedbygningen og sidefløjen i Rosenhavestræde blev fredet i 1980.


Ejendommen ejes at Nordicom A/S, som udlejer de enkelte erhvervslejemål.


I 2019 varetages hoteldriften af hotelkæden Zleep Hotels, som har egen morgenmadsservering i forbindelse med værelsesudlejningen. Den selvstændige restaurationsdrift i bygningens østlige ende varetages af "Florentz - cafè og brasserie", og Guldaldersalen har også sin egen lejer.


På hjørnet mod vest findes herreekviperingsforretningen Jack & Jones. I den nordlige del af fløjen langs Sankt Ols Gade findes advokatfirmaet Buus|Mark.


l 1695 blev der efter kongelig forordning krævet og åbnet "offentlige herberge og og værtshuse" på ruterne hvor postvognene kørte, men det har næppe haft den store betydning for Roskilde, som allerede var det sted, hvor alle, rejsende til og fra hovedstaden skulle passere. Der er derfor god grund til at antage, at der langt tidligere har været herberger i Roskilde hvor man kunne få skiftet heste, spise og overnatte - og det forekommer lige så sandsynligt at  Prindsen har været et af dem og Hamburger Herberg/Postgården i Skomagergade et andet.


Ved den store brand i bymidten i 1731 blev området lagt øde, men en genopbygning fandt sted, og den nye gæstgivergaard stod frem til 1875, hvor den blev nedrevet og erstattet af den nuværende hovedbygning.
Foto Kim Wegeberg 2019


 "Jack & Jones" - det vestlige hjørne. Foto KB 2020 

"Florentz" - markedsføringsmateriale 2015


 Sidefløj langs Rosenhavestræde 

 Sidefløj langs Sankt Ols Gade


Bagbygning mod nord

Hovedbygning set fra nord  -  fotos KB 2020Foto KB 2015

"kært barn har mange navne".... eller kan staves på forskellig måde !


I en brandtaksation fra 1761 skrives der "Printzen"  -  det blev dog til "Prindsen", men i en lang periode i 1900'tallet blev der annonceret uden "d" - altså "Prinsen", men nu skriver vi igen - som skrevet står højt på bygningens facade - "Prindsen".


I 2015 blev hoteldriften ramt af en konkurs, og kurator konstaterede, at selve navnet var opført som et aktiv i boet.  Pligtskyldigt fik kurator nedlagt forbud mod at andre kunne benytte navnet uden at betale herfor, og til nogen undren for byens borgere, blev skiltene på ejendommens facade tildækket med sort plastik. Sø- og handelsretten afgjorde i 2018, at ingen kunne påkalde sig ejerskab til navnet, som i mere end 300 år havde været knyttet til bygningen, så efter dette lidt besynderlige intermezzo, er alt som før.


Ejendommens historie fra 1875 til nu er een lang række af ændringer i hotellets og restaurationens indre - justering af de øvrige erhvervslejemål og justeringer af facaden, nedrivninger og nybygninger.


Roskilde Kommunes Byggesagsarkiv bugner af sager fra Algade 13, og det står klart, at det er en kæmpeopgave ikke mindst for brandmyndighederne at sikre de strenge krav til sikkerheden, og siden 1980 har også fredningsmyndighederne skullet inddrages når ændringer i de fredede dele blev overvejet.


I perioden siden 2016, hvor Zleep Hotels overtog hoteldriften, er der sket en renovering af indgangspartiet, loungen og morgenmadsområdet.


I 2000/2001 blev der gennemført et nybyggeri - en bagbygning med værelser som bandt de to oprindelige fløje sammen mod nord, og byggeprojektet blev afsluttet med en ombygning i fløjen mod Sankt Ols Gade for at etablere yderligere værelser.


Man kan ved selvsyn konstatere, at nybyggeriet føjer sig særdeles smukt ind i de gamle bygninger.


I det helt oprindelige byggeri var der 21 værelser  - siden er flere kommet til via ombygninger i den gamle bygning, og med den nye bygning rådes der nu over i alt 73 værelser.Foto fra Zleep Hotels markedsføringsmateriale 2020


Da hotel Prindsen blev præsenteret for offentligheden den 10. oktober 1876, var det ikke mindst den prægtige sal der vakte opsigt. Den skulle siden danne rammen om et utal af arrangementer, men en væsentlig ændring skete i 1982, hvor Roskilde Kommune overtog dele af Prindsen - herunder salen - som kulturhus.


Salen blev fortsat flittigt benyttet, men tidens tand satte efterhånden sit præg på lokalet, som fremtrådte mere og mere nedslidt.


Hotellets ejer fra 1987 til 2007 Martin Bank havde en drøm om at renovere salen til fordums pragt, og i 1997 blev de første skridt taget med inddragelse af Nationalmuseets eksperter på området.


Efter et langvarigt og meget kostbart restaureringsarbejde blev salen genindviet nytårsaften 1999/2000 - nu kaldet "Guldaldersalen".


I en artikel i Roskilde Avis i oktober 1999 fortæller Martin Bank om projektet, og du kan læse artiklen her


Også "Jul i Roskilde" havde samme år en artikel om emnet forfattet af Carl Gyllenhoff - du kan læse artiklen her


Foto Erling J. Roskilde Avis  Oktober 1999


Foto Bennie Hansen - kunstneren er Jeppe Drews 

Martin Bank blev i 1983 forpagter af Hotel Prindsen, som på tidspunktet var noget nedslidt, og der havde i en del del år været problemer med at skabe en rentabel drift for skiftende ejere og forpagtere.

Det lykkedes for Martin Bank at skabe forbedringer - så store forbedringer, at han i 1987 havde mod på at købe hotellet af Den Danske Bank, og ikke mindst så frem til at Roskilde Kommunes lejekontrakt vedr. Kulturhuset( primært i fløjen langs Rosenhavestræde) udløb i 1991.

I 1993 knyttede Martin Bank sin gode ven og branchekollega Ole Andersen til projektet, og sammen udgjorde de i nogle år en dynamisk duo , som førte til en reel genrejsning af Hotel Prindsen.

I "Jul i Roskilde" 1997 skriver Pauli Andersen ganske detaljeret om denne tid  - du kan læse artiklen her


Efter at ha' realiseret sine oprindelige planer m.h.t. en generel istandsættelse, renoveringen af Guldaldersalen og endelig nybygningen i 2001/02 solgte Martin Bank ejendommen til Nordicom A/S i juni 2007, og hotelselskabet til Annette Huld i august 2008.  I 2015 gik hotelselskabet konkurs, og Zleep Hotels overtog i 2016.


I sine år i byen blev Martin Bank en ganske kendt skikkelse i byens liv.  I 1996 blev han fuglekonge i Fugleskydningsselskabet - den tredie i rækken af ejere af Hotel Prindsen, som fik den oplevelse - og ikke overraskende lod han på sin kongeskive kunsteren Jeppe Drews forevige et smukt parti af Prindsens østlige hjørne ved Rosenhavestræde.Foto Lokalhistorisk Arkiv juni 1994