Sådan manøvrerer du

Denne hjemmeside er som udgangspunkt skabt til en computerskærm i en størrelse, som står på de fleste arbejdsborde, og derfor er den følgende tekst beregnet til brugeren af en sådan skærm.


"Roskildes udvikling" kan naturligvis ses på enhver skærm med forbindelse til nettet - fjernsyn, mobiltelefoner, tablets o.s.v. -  men de forskellige styresystemer og skærmstørrelser og hhv. vertikal og horisontal brugerflade giver store forskelle i hvordan hjemmesidens opsætning fremtræder, så det vil være halsløs gerning at forsøge at give gode råd til enhver lejlighed !


Hjemmesidens forside indeholder nogle valgmuligheder, som aktiveres ved at klikke på 1, 2 eller 3, og så skulle man vist være i gang.

Det er forhåbentlig rimeligt logisk at finde frem til et ønsket emne, og det næste spørgsmål er så, hvordan man kommer tilbage igen.


Ideen er, at man benytter piletasterne i skærmens øverste venstre hjørne, som ved hvert klik vil bringe dig et skridt tilbage eller frem i forhold til dine forudgående aktiviteter.


På samtlige sider er der tillige i det øverste venstre side af billedet placeret en mulighed for at klikke på "forsiden", som naturligvis bringer dig helt tilbage til forsiden.


Medmindre du ønsker at lukke helt for hjemmesiden, skal du ALDRIG, ALDRIG,ALDRIG bruge det røde kryds i skærmens øverste højre hjørne.


Det er præcis de samme regler der gælder, hvis du følger et internt eller eksternt link  -  her er risikoen måske lidt større for at man af gammel vane klikker ud i øverste højre hjørne når man f.eks.  har set på en helt anden hjemmeside, men resultatet er stensikkert, at du dermed også lukker ned for "Roskildes udvikling", og så er det forfra igen !


Langt de fleste billeder kan forstørres ved at klikke direkte på billedet, og når du ønsker at vende tilbage til siden, kan du dels benytte dig af retur-piletasten og alternativt af det hvide kryds i selve billedets øverste venstre hjørne.


Når du har forstørret et billede, får du også mulighed for, ved hjælp at de to piletaster i bunden af billedet, at manøvrere dig frem eller tilbage på alle de billeder, som er lagt op på den enkelte side.


Sidstnævnte mulighed skulle gerne- i takt med at billedmaterialet vokser -  give dig den gode oplevelse f.eks. at starte med et nutidigt billede, og derefter  bevæge dig bagud i tiden med et enkelt klik på piletasten i billedets højre side.
Sådan manøvrerer du rundt på

"Roskildes udvikling"