Allehelgensgade 19

Allehelgensgade 19

foto  KB 2019

Ejendommen blev opført 1883-1885 af murermester Carl Schledermann som privat bolig og med kontor til virksomheden.


Det var samme Carl Schledermann, der sammen med arkitekt Momme i samme periode fik opgaven med at bygge det ny rådhus på Stændertorvet, som stod færdigt i 1884.


Carl Schledermann var på daværende tidspunkt murerlaugets oldermand.

Indgangen til oldermandens kontor i stuen foregik i passagen mellem nr. 17 og 19.


Bygningen blev opført efter tegninger af arkitekt Andreas Lauritz Clemmensen ( senere Kgl. bygningsinspektør, professor m.v.)  og den keramiske ornamentik blev udført  sammen med og med inspiration fra Thorvald Bindesbøll.


Ejendommen er blandt de ret få Roskilde-ejendomme som er fundet værdige til at blive omtalt i diverse bogværker om landets arkitektoniske værdier , f.eks. Trap's "Danmark", "Hvem byggede hvad" fra Politikens forlag og "Danske Arkitekturtegninger 1660-1920" fra Den Gyldendalske Boghandel.


Carl Schledermanns søn, Frederik Schledermann, overtog huset efter sin far, og i 1929 blev huset solgt til Carl Hansen, der siden 1917 havde drevet Tuborg-depot i ejendommen Allehelgensgade 16. Inden da havde Carl Hansen i 1926 købt Algade 64 - formentlig med henblik på at flytte virksomheden dertil på et tidspunkt - men den ejendom solgte Carl Hansen så i 1929.


I 1940 blev der bag beboelsen opført en depotbygning, og der var kørende adgang til denne bygning gennem passagen mellem nr. 17. og 19.


I 1947 afhændede Carl Hansen forretningen til Viggo Olsen, der drev denne videre frem til sin død i 1971.


Tuborg-depotet blev i den forbindelse overtaget af Erik Wibholm, som flyttede depotet til Store Valby.


Bygningerne blev overtaget af advokaterne Povl Krüger, Ole Buck-Rasmussen og Niels Krüger, der herefter indrettede bygningerne til advokatkontor.


I den forbindelse blev der opført en receptions-bygning, der forbinder hovedhuset med den tidligere depotbygning.


Samtidig måtte en stor del af den meget beundrede have inddrages til parkeringspladser.


I 2006 viste det sig nødvendigt at nedrive loftsetagen på hovedbygningen som følge af omfattende angreb af borebiller og andre insekter. Loftsetagen blev herefter indrettet til tidssvarende kontorer, og bygningens ydre udformning blev bevaret.


Advokatfirmaet, som havde taget navnet ROAR, fusionerede med advokatfirmaet Edvard Nielsen og partnere, og i 2018 flyttede det samlede advokatfirma med navnet ENP-advokater til Elisagårdsvej 5.


I 2018 flyttede Sjællands Kirkemusikskole fra Allehelgensgade 8 til nr. 19, og i den forbindelse blev der ombygget, og den tidligere receptionsbygning/depotbygning erstattet af en bygning med sal og kontorlokaler.
foto KB 2019

Sjællands Kirkemusikskole uddanner kirkemusikerer; organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne tager fra 1 - 5 år afhængigt af uddannelsen og hvilket niveau.


Illustration fra musikskolens FB-side 2019

foto Advokatfirmaet ROAR  2013

foto KB 2015

Fra parkeringsområdet bag bygningen ser man helt til højre den gamle Tuborg-depotbygning fra 1940 som blev indrettet til kontorer og mødelokaler og mellem disse mellembygningen fra 1971, der bl.a. rummede advokat-virksomhedens reception og flere kontorlokaler.


Bygningen er som nævnt rigt udsmykket - dels med et fornemt murerarbejde og dels med keramiske elementer og her på ejendommens nordside i en flot kombination, hvor det er markeret, at her bor murermesteren.


Vi ser murerens værktøj : hammeren, murskeen, trekanten og loddet med lodsnoren.


Det skulle være ret sikkert, at netop denne detalje er udført af Thorvald Bindesbøll.


Thorvald Bindesbøll havde det ikke fra fremmede - det var hans far professor og arkitekt Gotlieb Bindesbøll der tegnede Thorvaldsens Museum, herunder stod for udsmykningen.


Nedenfor ses den gamle hovedindgang i nordsiden og facaden ud mod Allehelgensgade


foto KB 2015

foto KB 2015

foto KB 2015

I 1980 slog Jørgen Brendekilde sig ned på det modsatte fortov og lavede denne flotte tegning af Allehelgensgade 19 og Allehelgensgade i retning mod Stændertorvet
Erik Wibholm overtager og flytter depotet i 1971

Fra 1929 og frem til 1971 var der Tuborg-depot i ejendommen, og bryggeriets navnetræk var at finde over indkørslen mellem nr. 17 og 19, hvorfra man kunne komme ind til den bagvedliggende depotejendom.


Først var det Carl Hansen, der i 1929 flyttede sit depot til ejendommen. Han havde drevet sit Tuborg-depot fra genbo-ejendommen i nr. 16 siden 1917.

Carl Hansen afhændede i 1947 depotet til Viggo Olsen.


Depotindehaver Viggo Olsens enke solgte depotet til Erik Wibholm i 1971 - og på billedet fra 1971 ser man Wibholm til højre.

Han flyttede dog straks depotet til betragteligt større rammer i Store Valby.


Yderligere ses ejendommen en del år tidligere - det er på en god solskinsdag, hvor 3 af depotets biler ses klar til udkørsel, og endelig ser man en af depotets lastbiler fuldt lastet - formentlig i forb. med en kørsel til Tuborgs bryggeri, som var beliggende ned Tuborg Havn.


"Havnebilledet" er sandsynligvis det ældste - bilen til højre på billedet fra Allehelgensgade ligner meget, men en række detaljer - bl.a. 2 forskellige nummerplader - sandsynliggør at det er en anden og nyere bil.
Lokalhistorisk Arkiv - formentlig i 1930'erne

Foto fra Carit Rene Volfings private album - omkring tidligt i 1930'erne

I værket "Danske Arkitektur Tegninger 1660 - 1920" er vist nogle af professor Andreas Lauritz Clemmensens tegninger til ejendommen.  Clemmensen siges at ha' fundet sin inspiration på en rejse til Italien, og dette skulle blive hans første selvstændige byggeri. I Roskilde stod han siden bag maleren L.A. Rings hus på Uglebjergvænget 25 opført i 1913 og ikke mindst Chr. den 9.'s kapel i Roskilde Domkirke, som blev bygget i årene 1917-24. Yderligere tegnede han Blågårdsstrædet 17 ( den gamle KFUK bygning), nogle udvidelser på Sct. Hans Hospital i perioden 1918-21, og endelig medvirkede han til reguleringen af Domkirke-pladsen 1925-26.

Læs om A.L.Clemmensen i "den Store Danske" her


Thorvald Bindesbøls deltagelse i den keramiske udsmykning skulle være en kendsgerning, selv om det ikke har fundet vej til hans biografier i diverse opslagsværker. Bindesbøl er bl.a. kendt for at stå bag de røde fiskepakhuse i Skagen, enorme mængder originale keramiske værker og det er ham der designede  den klassiske Carlsberg-etiket. Han var blandt deltagerne i den danske kulturkanon 2006 - læs her

Dette billede stammer fra Det Kongelige bibliotek, og det erstatter Kunstakademiets udgave, som er i sort/hvid

Det Kongelige Bibliotek

murermester Carl  Johan Schledermann (1844-1934)

Det Kongelige Bibliotek, fotograf Carolsfeld-Krause ukendt årstal

Illustration fra "Jul i Roskilde" 1946 - Roskilde Lokalarkiv

Illustration fra "Jul i Roskilde" 1946 - Roskilde Lokalarkiv

Ukendt fotograf - tidligt efter opførelsen i 1885 - måske det første  billede  af ejendommen