En rundtur til Roskildes kilder

En rundtur til Roskildes Kilder

Nedenfor ser du en samlet oversigt over Roskildes mest kendte kilder, og hvis du klikker på kildens navn, vil du se en beskrivelse af kildens historie.


Bemærk, at Højbrøndskilden og St. Blegdams Kilde har meget spændende historier, men ikke er specielt velegnede til et besøg - her er illustrationerne i sort/hvid for at vise, at de i praksis ikke eksisterer mere.


Det er ganske sandsynligt, at netop Roskilde kilder - og dermed nem adgang til rigeligt og godt ferskvand -  har været en væsentlig grund at til byen opstod netop her i bunden af fjorden.


Roskilde ligger på den yderste rand af det midtsjællandske højdeplateau, i hvis undergrund der er et kæmpe vandreservoir, og det øverste lag af vandet fra dette store "badekar" tæt på Roskilde løber mod nord/nordvest og  nærmest tvinges til at springe frem med større eller mindre kraft - bl.a. afhængigt af nedbørsmængden øst for Roskilde - på den relativt stejle skråning ned mod fjorden i området nord og vest for Domkirken.


I maj 2023 blev bogen "Kildernes By - Roskilde" med undertitlen "Kilder og kildekraft" udgivet. ( ISBN 978-87-972180-4-4)


Bogen sammenfatter og opdaterer fornemt hvad tidligere lokalhistorikere - ikke mindst Arthur Fang og hans datter Lotte Fang - har skrevet i forskellige publikationer om kilderne.

Møllerne, som blev skabt til at udnytte vandkraften, og deres betydning, har i væsentligt mindre omfang været beskrevet tidligere, men bogens forfattere råder nu bod på dette med en fyldig beskrivelse i en fin sammenhæng med beskrivelsen af kilderne.

Der er yderligere tilføjet afsnit om kildernes og møllernes betydning som inspiration for litteraturen og talrige malerier.


Bogen er det første synlige resultat af et større projekt, hvor Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Rotary Klub arbejder med bevaring og restaurering, dokumentation, revitalisering, adgang til rent drikkevand ved kilderne og endelig formidling af hele historien.


Bogens to forfattere er de lokalhistoriske skribenter fhv. lektor Gorm Bruun Hansen og cand.mag. og journalist Henrik Denman, som er en del af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt, som dermed er en del af projektet f.s.v. angår denne bog.


Bogen er således 2023 udgaven af "Historisk Årbog for Roskilde Amt" 


Ingen har som Arthur Fang og senere hans datter Lotte Fang beskrevet og værnet om Roskildes kilder.


De har begge været yderst aktive i opgaven med at sikre kilderne og deres udløb i en stand, som kunne overlades til vore efterkommere med god samvittighed.


Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere.

Bogen kan fortsat erhverves hos Palle Aagaard,  Forlaget ROAS, Roskilde

Veddelev Bygade 65 - 4000 Roskilde -  Mobil: 40 11 75 41.

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside

(www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide