Algade 40

Algade 40

Foto KB 2016

Ejendommen er ifølge BBR fra år 1900 og rummer 300 etagemeter erhvervslejemål i 3 niveauer - i 2017 Buus Optik.


I nyere tid havde Jyske Bank en filial i ejendommen indtil den omkring 1998/99 flyttede til sin nuværende adresse Algade 24.


Der kan godt herske en smule tvivl m.h.t. om der rent faktisk var tale om en nybygning i år 1900, eller om der var tale om en meget betydelig ombygning primært af det indre, men efter 1897 blev der med sikkerhed etableret et bageri, bageriudsalg og privatbolig - og under alle omstændigheder sker der ikke de store ændringer i udseendet.


Ejendommen før 1897 har på et tidspunkt været en privatbolig, men blev siden indrettet til en gæstgiverforretning med navnet "Danmark".

Lokalhistorisk arkiv - udateret avisudklip - formentlig fra  1990'erne.

I tiden indtil omkring 1998/99 lå Jyske Bank i ejendommen. På det tidspunkt flyttede banken til Algade 24, hvor Bikuben lukkede sin afdeling efter et par år tidligere at være fusioneret med Roskilde Sparekasse(DK-sparekassen).

På det ( teknisk dårlige) avisbillede kan man se, at Buus Optik på tidspunktet var nabo i Algade 38, og det er nærliggende at antage, at Buus Optik på det tidspunkt også har haft flyttedag.

"Jul i Roskilde" 1934 og 1935 bringer 2 artikler, hvor lokalhistorikeren Fanny Fang beskriver en tænkt vandretur op ad Algade - I 1934 fra Torvet til Hersegade og i 1935 fra Hersegade til Hestetorvet, og både ejendommene og deres beboere - nuværende som tidligere - omtales ganske omfangsrigt.


Begge artikler kan læses her


Ejendommen Algade 40 bliver i den forbindelse nævnt ganske kort således:


"Bagermester M. Emil Petersens ejendom nr. 40, forhen gaskasserer Berthelsens og i mellemtiden en beværtning "Danmark" med keglebane inde i gården, blev efter 1897 indrettet til bageri af C. J. Petersen. Ejendommen hører til dem, der tyder på stor ælde, er meget forbedret, men ikke væsentligt forandret i sit ydre"


Disse korte bemærkninger fra Fanny Fang, som var meget vidende omkring sin samtids forhold, taler vist mere om en ombygning end en egentlig nybygning - men det hører trods alt med til historien, at omtalen sker 35 år senere end ombygningen eller evt. nybygning har fundet sted.


For at fuldende historien fortæller ejeren af ejendommen i 2017, at der på teknisk forvaltning ligger et sæt tegninger fra år 1900, som mere tyder på en nybygning - så en sikker konklusion kan der vist ikke komme.På Hudes gamle billede fra 1906 ser vi på Algades sydside nærmest nr. 38 og derefter nr. 40. På det tidspunkt er der bageri og bageriudsalg i ejendommen.


Nogle gange ser man, hvad man ønsker at se, men hvis man kniber øjnene godt sammen, kan man så ikke se,  at der på nr. 40 hænger et bager-laugsskilt på tre bøljer fastgjort over døren ?

Billedet af gæstgiverforretningen "Danmark" er formentlig fra omkring 1890'erne, hvor det er gæstgiver Jens Pedersens enke fru Hedevig Sofie der tilbyder logi, cafè-besøg og keglebane, og navnene på en del af de øvrige personer på billedet er i 1983 identificeret af et barnebarn.


I 1897 afhænder enkefru Pedersen stedet til bagermester C. J. Petersen der indretter bageri.


I 1934 skriver Fanny Fang, at det er bagermester M. Emil Petersen der driver bageriet - og det er såmænd C.J. Petersens søn, der har videreført bageriet.

Lokalhistorisk arkiv -Roskilde Tidende 7/2 1983

Foto i privat eje - omkring 1890 - digitalt restaureret i 2017 af KB