Allehelgensgade 3

Allehelgensgade 3

Foto KB 2017

Ejendommen Allehelgensgade 3 er ifølge bygningsregistret opført 1880, og det forekommer ganske sandsynligt, men hjørneejendommen Algade/Allehelgensgade er angivet at være opført på samme tidspunkt, men der ved vi, at den er opført i 1840'erne. Både ældre billeder og den nuværende fremtoning ser ud til at vise, at der er tale om 2 sammenhængende bygninger, der ikke er opført på samme tidspunkt


I dag er nr. 3 en dameekviperingsforretning med navnet FLOT - i perioden 2011- 2016 en tilsvarende forretning med navnet UNO, men tidligere var der her skiftende dele af Roskilde Kontantforretning - dels udstillingslokaler eller en slags "butik i butikken", og her benyttede man adressen Algade 2.


I sådan ca. de sidste fire vinduesfag i bygningens stueetage var der i nyere tid indtil 1964 en Farve- og Tapethandel, og den havde adressen Allehelgensgade 3.

Roskilde Mediecenter/Roskilde Avis boede fra 1993 til 2011 på adressen Allegelgensgade 3  - og flyttede i 2011 "rundt om hjørnet" til Algade 2 i samme ejendomskompleks

Reklamefoto fra Jul i Roskilde 1993

Reklamefoto fra Jul i Roskilde 1981

I en periode fra 1964 og frem, var Roskilde Kontantforretning arealmæssigt på sit højeste.


Den "sidste bid" af Allehelgensgadefløjen blev inddraget, da den farvehandel, der havde ligget på stedet i mange år, lukkede.


Senere droslede Roskilde Kontantforretning sine aktiviteter ned, og Allehelgensgade 3 blev udlejet til andre formål

3  skiftende facader i 70'erne - Foto Roskilde Lokalarkiv

foto fra Jul i Roskilde 1931

Roskilde Farve- og Tapethandel lå på adressen Allehelgensgade 3 fra 1909 til 1964.


Der findes ikke nyere billeder, men de ville formentlig ha' set ud nogenlunde som dette, for der blev stort set ikke ændret på butikkens fremtoning i de sidste mange år.


Herren på billedet er formentlig Ejner Jacobsen, der var ansat flere år i forretningen, men startede som selvstændig med "Farvekælderen" i Jernbanegade. Denne forretning flyttede senere til Grønnegade, stadig med samme navn.


Den sidste lærling i forretningen var Preben Rasmussen, som afsluttede sin uddannelse den 1. april 1964 hvor Roskilde Farve- og Tapethandel ophørte.


Preben Rasmussen købte senere "Farvekælderen" i Grønnegade og udvidede i 1970 med "Farvehuset" på Helligkorsvej 11.


I 1973 åbnede Preben Rasmussen yderligere en forretning i "Peberrenden" ud mod Skomagergade, men siden blev indsatsen koncentreret om forretningen på Helligkorsvej, og de to øvrige forretninger lukket.

Roskilde Lokalarkiv 1943

Roskilde Lokalarkiv  formentlig i 1920'erne

Et kig ind i farve- og tapethandelen, hvor man ikke mindst ser de mange tapetruller.


Det er indehaveren Hans Andersen, der sidder bag glasskranken.


Det er med garanti ikke i åbningstiden, for en vinflaske og vinglas ses tydeligt, og iøvrigt var der aldrig kvindelige ansatte i forretningen.


Hans Andersen havde en stor interesse for amatørteater/revy, så et godt gæt kunne være, at de yngre damer med hver sin hammer i hånden er ved at beklæde dele til en kulisse eller lignende og hygger sig gevaldigt hermed.Den første udgave af Roskilde Farve- og Tapethandel blev åbnet i 1909.


Efter "en halv snes års forløb" - altså omkring 1920 blev forretningen udvidet.


Der lå en kaffeforretning af omtrentlig samme størrelse i retning mod Algade, og efter en ombygning fik farve- og tapethandelen den størrelse og omtrentlig udseende, som den havde frem til 1964Roskilde Lokalarkiv mellem 1909 og ca. 1920

Hans  Andersen ca. 1943

Hans Andersen var "kun" lige fyldt 23 år, da han ønskede at etablere sig som farvehandler i Roskilde. Det krævede et såkaldt borgerskab, men et af kravene hertil var at man var fyldt 25. Sædvanligvis blev der dispenseret, men da Hans Andersen var en "fremmed" - han kom fra Helsingør - var der ingen nåde.


Hans Andersen var ellers en både initiativrig og dygtig maler, som havde fået hædersdiplom for sit svendestykke, men enden på det hele blev, at hans far indløste borgerskab og overlod driften til sin søn, og to år senere faldt det hele så på plads.


På det første billede af den nyetablerede forretning ser vi, at indehavernavnet er L.Andersen.


Hans Andersen havde sit aktive forretningsmæssige virke helt frem til 1964, hvor han var 78 år gammel  - og man må vel sige at det i sig selv er lidt af en præstation, og vel også lidt usædvanligt i en alder af 74 at tage en ny lærling ind til uddannelse !


Hans Andersen havde sin bopæl oven på forretningen - en ganske stor lejlighed, hvor dog det ene værelse var indrettet som tapetlager.


Han påtog sig ikke offentlige hverv, bortset fra en periode i de unge år som bestyrelsesmedlem i Konservativ Ungdomsforening.


I perioden 1915-1922 var han medforfatter af sommerrevyen på "Trægaarden" på Frederiksborgvej (nedrevet 1966)  og var vistnok også involveret i tilsvarende aktiviteter i "Boseruppavillonen" i Boserup Skov ( nedrevet 1941)

Ejendommen lige før Roskilde Farve- og Tapethandel flytter ind - desværre levner billedkvaliteten ikke mulighed for at aflæse hvilke forretninger der var på dette tidspunkt
Illustration fra "En byhistorie - Roskilde ved århundredeskiftet" udgivet 1917  - dateres til 1906/07