redaktionen

Redaktionen

Redaktionen af denne hjemmeside udgøres p.t. af Kurt Buchtrup og Per Steenholdt.


Jeg har taget initiativet til etableringen af "Roskildes udvikling" i 2015, og indtil videre vil jeg fungere som "chefredaktør" og arbejdshest i stort og småt. Det er mig der "trykker på knapperne" og sammenfatter teksterne, og med hård hånd styrer Facebook-siden "Roskildes Udvikling"


Baggrunden er en meget betydelig interesse for den lokale historie, og kan jeg bidrage til at udbrede kendskabet til og interessen for byens udvikling gennem årene, er meget nået.


Det har vist sig, at også "byen" er interesseret i projektet - læs f.eks. her hvad Roskilde Avis skrev den 24. november 2015.

Det er dertil en fornøjelse at konstatere, at Roskilde Biblioteks lokalhistoriske arkiv har fundet hjemmesiden værdig til at blive nævnt som et nyttigt link. 


Det er faktisk ikke så få, som besøger siden. Om formålet hermed kan man kun gætte, men det er vel en blanding af lokalhistorisk interesserede som læser om konkrete ejendomme eller benytter sidens mange links som en genvej til egne undersøgelser. Der er sikkert også mange som leder efter spændende billeder eller søger på diverse stikord på nettet, og derfra føres til denne hjemmeside. I 2021 var der 99.712 - 273 dagligt i gennemsnit - der klikkede sig ind på siden.


Pr. 1. januar 2022 er cand. mag. og lokalhistoriker Per Steenholdt indtrådt i redaktionen. Per har en solid viden om Roskildes historie i stort og småt, og hvad han ikke lige har som paratviden, skal han nok finde ved et tilsyneladende utrætteligt gravearbejde i de gamle arkiver, som heldigvis i stort omfang er digitaliserede.

Enhver som interesserer sig for lokalhistorien kender Per som en ivrig deltager i opklaringen af diverse lokalhistoriske spørgsmål på de sociale medier, og et stort engagement når lokale spørgsmål med en historisk vinkel dukker op i forhold til beslutningsprocesserne i bystyret.

Per er også kendt for en meget berømmet artikelserie i den nu hedengangne lokale gratis-avis "Paperboy" i perioden 2015-2018 med overskriften "Historien bag fotoet" - naturligvis fotos af ældre dato, som kunne give anledning til en interessant tekst om en bid af byens historie.


Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Per har en forkærlighed for at formidle viden om pionererne i de lokalt orienterede professionelle fotografer, hvis arbejde er helt uundværligt i forhold til formidlingen af lokalhistorien.Lotte Fang var fra starten og frem til sin død i oktober 2020 medredaktør på den betingelse, at hun ikke skal skrive direkte til siden, men hun stillede sit forfatterskab og viden til rådighed, og med sit enorme kendskab til byens historie, var der ingen tvivl om at Lotte både kunne øse meget af sin viden, og bidrage til at sikre, at "Roskildes udvikling" får et seriøst og troværdigt indhold.

Samarbejdet udviklede sig til et meget nært venskab - en personlig gevinst som gik langt ud over interessen for det lokalhistoriske.

Men desværre er Lotte Fang altså nu gået bort, men hendes tekster vil stadig være en stor del af indholdet på hjemmesiden, og hun bad udtrykkeligt om, at hvis der kom ny viden som påvirkede teksterne om byens gader og stræder, så skulle der justeres.


Lotte Fang fortalte i dec. 2015 til Kanal Roskilde om sit liv, forfatterskab, byvandringer og meget mere  -  lyt og se med her


Der er i projektet lagt op til, at alle interesserede kan bidrage til indholdet, og det er der forhåbentlig mange der har lyst til.


Alle - inklusive redaktionen - må acceptere, at som udgangspunkt og hovedregel vil ingen vil blive nævnt som skribenter eller bidragydere til de generelle tekster om de enkelte ejendomme. Over tid vil indholdet meget sandsynligt blive justeret med baggrund i hvad der måtte fremkomme af nye informationer, forslag, rettelser o.s.v., så  det vil både savne mening og være uoverskueligt at redegøre for hver enkelt bidragyder - kort sagt skal det primært være et fællesprojekt.  Der kan være undtagelser f.eks. hvis en information ikke kan verificeres, men dog virker troværdig, og så kan det være relevant at nævnte "kilden", som så må stå inde for sine informationer.


Det står dog klart, at der også vil være mange tilfælde, hvor det vil være helt forkert ikke at nævne en skribent,  som har bidraget med indhold, som indlysende har karakter af noget, hvor der er klare ophavsrettigheder, og hvor der ikke efterfølgende skal forekomme ændringer fra andre  - ja der er ikke nogen der har sagt, at det skal være nemt !


F.s.v. angår billeder er det lidt nemmere, hvis de mere entydigt kan godskrives en fotograf, så hvorfor ikke gøre det !