Hersegade 13

Hersegade 13

Foto KB 2015

Bygningen er oprindeligt fra 1970/71 og bygget som biografen SCALA.


Biografen lukkede i 1985, hvor fagforeningen HK erhvervede ejendommen og indrettede administrations- og mødelokaler i Hersegade 13 og senere også i Hersegade 11.


Der har været en af Hersegades mange vognmandsgårde på stedet siden midten/slutningen af 1700-tallet, og efterfølgende har bygningerne været indrettet til flere forskellige formål frem til de blev nedrevet i 1970.

Lokalhistorisk arkiv omkring  1972

Lokalhistorisk arkiv omkring  1972


Keld B.Andersen skriver i Biografmuseet.dk :


"Tage Borg, der kom fra en inspektørstilling i Korsør Bio, åbnede d. 16. juli 1971 Roskildes nye biograf "Scala" i Hersegade. Den nye flotte biograf havde 465 pladser og åbnede med Danmarkspremiere på "Lady Hamiltons Hede Nætter" fra Simonex Film.


Salens stole var af tysk oprindelse og meget behagelige at sidde i. De var monteret efter et særligt system, der levnede tilskueren frit udsyn til lærredet. Biografens operatørrum var udstyret med to fuldautomatiske Bauer U3 maskiner og et Siemens forstærkeranlæg. Hele operatørrummets teknik kunne desuden fjernbetjenes fra salen. Kinoanlæget var forberedt til senere udbygning til 70mm systemet, men anlæget nåede aldrig så langt, da importen af 70mm film var faldende.


Med sig fra fra Korsør havde Tage Borg Korsør Bio's forhenværende direktør Ester Hasle. Hun bestred jobbet i billetkontoret og var en rigtig rar og hyggelig cerutrygende dame. Jeg havde fornøjelsen et par måneder, da jeg i efteråret 1972 var operatørvikar for Tage Borg i Scala.


I sensommeren 1972 købte Tage Borg Kino Roskilde. Han blev så den første biografejer udenfor København, der drev to biografer i samme by."
Formentlig de sidste billeder der blev taget af den gamle ejendom primo 1970 -


nedrivningen startede den 5. januar, og lige inden var der åbenbart udsalg af de sidste brugbare rester af inventaret.Roskilde Tidende primo januar 1970

Facaden mod Hersegade 1969

projekttegning ca. 1969

Roskilde Tidende primo januar 1970


Den gamle ejendom,  en vognmandsgård formentlig fra  midten/slutningen af 1700-tallet, blev nedrevet i 1970 for at give plads til biografbygningen.


På nedrivningstidspunktet var der købmandsforretning og beboelse ud mod Hersegade, og i bagbygningerne "H.Riff's Karosserifabrik" og Dansk Persienne Industri "Sunbeam"


Kort tid før nedrivningen sørgede Roskildes Lokalhistoriske arkiv for at der blev taget billeder af bygningerne.


Fotograf var John Kvint.Baghus i retning mod forhus 1969

Baghus 1969

Bagsiden af forhuset med port 1969

Karosserifabrik 1969

Bagsiden af forhuset -  port til højre 1969

Kig gennem port til Karosserifabrik 1969

Roskilde Tidende fandt naturligvis anledning til at omtale planerne om den nye biograf og fotografen har været forbi for at forevige det gamlehus.


Husets historie er nu ikke helt på plads, for den omtalte klemmefabrik lå i naboejendommen Hersegade 15Roskilde Tidende i slutningen af 1969

Foto fra 1951 - ukendt fotograf - privat foto tilhørende Grethe og Werny Nielsen


Købmandsforretningen i 1951. På bagsiden af billedet er noteret 11/9 1951, og på billedet ses købmandsbutikkens ejer frk. K. Nielsen og bydrengen Werny Nielsen, som senere - i en alder af 25 -  købte forretningen omkring 1965 og drev den i ca. 4 år frem til bygningen blev nedrevet primo 1970
Købmandsforretningen ses her med naboejendommen i Hersegade 11.


Personerne og deres påklædning tyder på at billedet er fra betydeligt før 1951 - det er dog tidligst fra 1909, idet vi ved at OMA-navnet ( som man ser på reklameskiltet på facaden)  blev registreret dette år.


Elmaster/ledning dukkede op i bybilledet fra 1907 og frem, så de har sikkert været der før skiltningen !

Foto Lokalhistorisk Arkiv ukendt datering