Cafe Gulland

Café Gulland

Foto Kasper Jørgensen 2018

Stort set enhver Roskildenser vil vide, at Café Gulland naturligvis ligger i Gullandsstræde, og vil måske derfor blive lidt overrasket over at adressen faktisk er Borchsgade 6 A.


På samme måde er det vist den almindelige opfattelse, at det er denne café, der har lagt navn til Gullandsstræde, men det er bestemt en fejlopfattelse, for denne café Gulland har kun ligget på stedet siden 1964, og Gullandsstrædets navn skriver sig helt tilbage til 1700'tallet - og inden da var navnet tilbage i middelalderen Dampestræde eller Damphustræde.


Gullandsstrædets navn knytter sig til værtshuset Gulland, som lå for enden af Gullandsstræde i Bredgade i 1700'tallet- altså strædet der førte fra hovedstrøget hen til værtshuset. Hvis man vil vide mere om det oprindelige værtshus "Gulland" ( nutidens Gotland) , skal man søge under Bredgade 10.


Ejendommen, som nu har taget samme navn,  er oprindeligt en staldbygning fra købmandsfamilien Kornerups købmandsgaard på Rådhustorvet 2 fra første halvdel af 1700'tallet.


Foto Peter Rasmussen 2014

Byggesagsarkivet 1964

I 1964 ansøger restauratør Johannes Madvig Nielsen om at måtte indrette bygningen på hjørnet af Gullandsstræde og Borchsgade til en restaurationsvirksomhed.

Han forklarer at han er delvis selvbygger.


Ejeren på tidspunktet - Maglekilde Maskinfabrik - bekræfter at der forefindes et lejemål af tre års varighed.


Restauratør Johannes Madvig havde indtil da gennem nogle år drevet café Dania på hjørnet af Store- og Lille Gråbrødrestræde. Denne ejendom blev i 1963 ramt af en brand på 1. sal, og brandslukningsarbejdet medførte betydelige vandskader i den underliggende café, som aldrig blev genåbnet, og bygningen senere nedrevet.

Bygningen som i dag rummer Café Gulland er både tegnet og fotograferet, da det stadig var en staldbygning, og et nutidigt fotografi efterlader ingen tvivl om, at bygningerne stadig er de samme.


Tegningen er udført i 1902 af professor Jacob Kornerup, som netop havde sit barndomshjmem i den gamle købmandsgård - og en sammenligning med det gamle fotografi fra 1890'erne bekræfter hans evner som arkitektturmaler og tegner.

Roskilde Museum - Jacob Kornerup 1909

Roskilde Museum  - omkring 1890

Foto KB - 2019

Cand. mag. Per Steenholdt har i 2019 skrevet en fin og ganske fyldestgørende artikel om Café Gulland i Roskilde Avis - lidt provokeret af en i avisen fejlagtig fremført beskrivelse af stedets historie.


Du kan læse artiklen her