Algade 47-51 Øst

Algade 47-51 den østlige del

(denne side er under opbygning)


Foto KB 2022

Det store erhvervsejendom stod færdigbygget i 1970 efter at nedrivningen af de tidligere bygninger startede i 1968.


Ved den lejlighed mistede vi den helt særlige udsigt fra trappen og udgangen af Roskilde Stationsbygning.

De gamle bygninger var ikke højere, end at man fra stationsbygningen havde direkte udsigt over Roskilde Fjord - en mageløs velkomst til de rejsende.


i 2022 finder man Kvickly, Fitness-World, FDB-møbler og Roskilde Domapotek på adresserne.


Det var varehuskæden "Schou-Epa" der etablerede sig i bygningen i 1970. Den 31/5 1997 lukkede "Schou-Epa". COOP tog over og ombyggede og indrettede et Kvickly supermarked.


Byggeriet 1968/70 erstattede bygninger, hvoraf nogle kunne skrive sig tilbage til tidligt i 1800'tallet - og der har sandsynligvis været bebygget i nærområdet allerede i 1200'tallet.


Den vestlige ende var oprindeligt en stor købmandsgård, som senere blev kendt som "Foderstoffen", og i den østlige ende kendte man tidligt restaurationen "Hold-an" med tilhørende have, og senere efter ombygning en række detailbutikker.Lokalhistorisk Arkiv 1970

Den 11. juni 1970 kunne varehuschef Bent Rettbøl byde velkommen til det nyåbnede "Schou-Epa" - byens absolut største varehus i tre etager incl. kælderetagen.


Der var kø ved dørene fra morgenstunden og 100 medarbejdere til at tage imod.


På 1. sal var der adgang til et cafeteria med 180 pladserLokalhistorisk Arkiv 1970

Byggefasen 1968-1970 Lokalhistorisk Arkiv

Det var den københavnske bygherre Jac. Hartmann der opførte ejendommen. Han var meget aktiv i perioden, og er bl.a. kendt for sit præmierede Domus Vista byggeri på Frederiksberg samt en del butikscentre i hele landet.Algade 47-51 den østlige del - før 1968, hvor adressen var nr. 49 


 Lokalhistorisk Arkiv 1968

De sidste billeder af bygningerne før nedrivningen viser mejeriudsalget Klostervang, som opførte med at have lokaler. Den var siden 1952 drevet af Knud Elnegård og frue, som fortsatte med at betjene sine kunder med en bil og produkter fra mejeriet "Landmandslyst", som havde været leverandør siden mejeriet Klostervang lukkede.


Mod øst lå der i mange år en kiosk med salg af tobaksvarer papirvarer, frimærker m.v. - i daglig tale "frimærke-Jensen",  men den var nu lukket, og lokalet udlejet til legetøjsforretningen "Det Gule Hus" til udstilling. Legetøjsforretningen lå på Algade 46.


Dernæst lå der en hælebar - tidligere en skomagerbutik, som allerede var nedlagt af skomager Sørensen, og så kom cykelhandler Kraghs butik med værksted i Sortebrødrestræde. Han flyttede til Hestetorvet til en tidligere vulkaniseringsanstalt, som samtidig ophørte sin virksomhed.

Endelig kom frisørmester E. Andreasen på hjørnet til Sortebrødrestræde, og han flyttede til nye lokaler i Hersegade.Det Kongelige Bibliotek - Sylvest - 1950/51

Luftfotoet kan dateres ret præcist til 1950/51 og før juni 1951 hvor denne del af Algade blev asfalteret. I forstørrelse ser man tydeligt at der på tidspunktet er brosten. Andre detaljer, som ikke ses på dette udsnit af det originale luftfoto, bekræfter dateringen.


Bemærk lidt nord for det indrammede område -som havde postadressen Algade 49 - mejeriselskabet Klostervangs bygning, som havde postadressen 49A. Roskilde Kommune erhvervede bygningen på et tidspunkt, og den blev nedrevet i 1968 for at give plads til parkering.


De lave bygninger mellem mejeriet og Algade 53 rummede i mange år byens auktionslokaler, som siden flyttede til Eriksvej.I 1950/51 ses mejeriudsalget Klostervang ( som ser ud til at være i gang med lidt facadeombygning) - en lille kiosk med tobaksvarer, papirvarer og frimærker m.v.,  skomager Sørensen,  cykelhandler Kragh og frisørmester P. Petersen på hjørnet til Sortebrødrestræde.

Det Kongelige Bibliotek - Sylvest - 1950/51

"Klostervang" - mejeriudsalget og mejeriet


 Lokalhistorisk Arkiv 1967

Mejeriaktieselskabet "Klostervang" køber Algade 49 i 1916 - samtidig med at selskabet etablerer sig i et formentlig nybygget mejeri lige bag ejendommene ud mod Algade. Selskabet har sandsynligvis haft ambitioner om salg - måske eksport -  i større kvantiteter, men oplagt at etablere et lokalt udsalg.


Det ser dog ud til at det ikke gik som planlagt, for allerede i 1919 sælges både mejeriet og bygningerne med udsalget.


Men mejeriudsalget var åbenbart i sig selv en bæredygtig forretning, for udsalget består faktisk helt frem til 1968, hvor bygningerne skal nedrives.

 

Der har naturligvis været behov for en eller flere leverandører, hvilket ikke ses beskrevet, men det er et faktum at byens aviser i 1968 skriver, at salget efter lukningen af udsalget vil fortsætte med at betjene kundekredsen via bil.


Det er ikke de store ændringer der sker med facaden gennem årene - dog er der tydeligt sket noget i 1950/51 i forhold til den 25. april 1948, hvor en procession af herrer med bløde hatte passerer stedet med musikere og faner i spidsen.


 Lokalhistorisk Arkiv 1948

Illustration fra "Roskilde  ved århundredeskiftet" 1916  

Mejeriaktieselskabet "Klostervang" blev etableret i 1916 og man må formode at de straks har bygget selve mejeriet, som kan ses på samtidige kort og frem til 1968, hvor det blev nedrevet for at gi' plads til etableringen af bymidtens største parkeringsplads bag "Schou-Epa".


Der har været et traditionelt mejeri i bygningen, men kun frem til 1919, hvor hermetikfabrikken "Roar" erhvervede ejendommen.


Det er uvist hvad hermetikfabrikken producerede, men navnet tilsiger, at det har været f.eks.

konserves, dåsemad eller anden form for fødevarer.


I 1924 overtager eksportflødefabrikken "Danmark" ejendommen, og de producerede varmebehandlet fløde på karakteristiske små brune flasker - og det gjorde de helt frem til omkring 1960'erne.


Herefter blev ejendommens lokaler udlejet til mange forskellige formål - til sidst i 1968 til bl.a. Ljungbecks danseskole - som flyttede til Hersegade - en begravelsesforretning og et barnevognslager, og endelig havde frugtgrosserer Knud Hansen lagerlokaler.

Roskilde Dagblad 1.oktober 1882 

I Roskilde Dagblad den 1. oktober 1882 kunne man læse en annonce fra købmand Fernando Møller, Hestetorvet,  som faldbyder fra sit varesortiment.


Mest interessant er det nok at bemærke den nederste linie: "I gæstgiver H. Poulsens ejendom" - for det var netop ejeren af Algade 49 på det tidspunkt.


Fernando Møller var netop flyttet til byen i 1882, og han havde sin købmandsbutik på Algade 49 frem til 1888, hvor han købte Algade 64 og flyttede sin forretning hertil. Det kan ikke med 100% sikkerhed siges, at det netop var der hvor senere "Klostervang" blev etableret, men det forekommer sandsynligt.


Han var en driftig herre med mange jern i ilden, og hans virke er beskrevet i forb. med Algade 64.


Lise Nørgaard har i sin fortælling om "Matador" en figur med navnet "Fernando Møghe", hvor inspirationen til navnet helt sikkert kommer fra Fernando Møller, som Lise Nørgaard kendte til.

"Fernando Møghe" er omtalt som travsportsinteresseret, og sandelig om ikke den "rigtige" Fernando på sin fugleskydningsskive fra år 1900 er afbildet med sin hest, som meget vel kan være hans mest kendte travhest "Aalborg"

Fuigleskydningsskiven år 1900 - foto Bennie Hansen

Kiosken, skomageren og Mellerup


 Lokalhistorisk Arkiv 1967

Hos naboen til "Klostervang" var der mange år en mindre kiosk med tobaks- og papirvarer samt frimærker, hvor den seneste ejer gik under navnet "Frimærke-Jensen". 


Hvornår han lukkede forretningen er uklart - formentlig i starten af 1960'erne, og lokalet blev udlejet til udstillingsbrug. Først var det "Det nye udstyr", som var  nyetableret på den anden side af gaden i Algade 50 i 1962 - og i den sidste periode var det legetøjsforretningen "Det Gule Hus" i Algade 46 der lejede lokalerne.


I den næste forretning mod øst var der midt i tyverne en tøjforretning med navnet "Tøjhuset", og siden var der i mange år  en skomagerforretning - i sine sidste år omdøbt til "Hælebar" Lokalhistorisk Arkiv 1926

Cykelhandler Kragh - som havde benzintank overfor

 Lokalhistorisk Arkiv omkring 1916

 Lokalhistorisk Arkiv omkring 1908

Noget om cafe Hold-an - som også ses på billedet fra 1916 !!

og afsluttende noget om de tidligste ejerforhold -