Hersegade 11

Hersegade 11

Foto KB 2014

Ejendommen er opført i 1969 og nu ( i 2015) benyttes den til administrationslokaler for HK, i kælderen er der danseskole og til højre for porten Gustav Wieds Vinstue. I øverste etage er der privatboliger.


Ejendommen, som fik navnet "Kilden" - blev bygget af Dansk Broder Orden, som sammen med Serapionordenen benyttede kælderen til  logeaktiviteter.


Der var oprindeligt også en restaurationsvirksomhed- også med navnet "Kilden" med tilknyttet Bodega, samt en smørrebrødsforretning, som lå der hvor Gustav Wieds vinstue ligger i dag.  Restauranten benyttede også kælderen som festlokaler, og køkkenet var iøvrigt også indrettet i kælderen.


På 1. sal var forsikringsselskabet Nye Danske af 1864, og øverst 3 private lejemål


Dansk Broder Orden afhændede bygningen allerede efter et par år, og restaurant Kilden og smørrebrødsforretningen ophørte med sin virksomhed. Der blev indrettet et diskotek i kælderen med navnet "Kælderhalsen", som ser ud til at ophøre sin virksomhed omkring 1978. Lokalerne til venstre for porten har siden været indrettet til en cafè/værtshus med skiftende navne som "Penalhuset" og "Grisen" og "Hos Dorthe" - vistnok i den rækkefølge.


Lokalerne hvor Restaurant Kilden var beliggende, blev i slutningen af 1978 indrettet til et nyt spillested kaldet "Stedet", som fungerede frem til omkring 1983. Herefter blev lokalerne benyttet til diverse liberale erhverv, bl.a.  ejendomsmæglervirksomhed i en periode indtil de blev overtaget af fagforeningen HK, og kælderen blev indrettet til danseskole.


Fanny Fang skriver i "Jul i Roskilde" 1941 at der før 1870 ikke var nogen bebyggelse - kun "mark og vænge" - fra hjørnet af St. Gråbrødrestræde og så højt op som til Hersegade 11.  Vi ved dog at nr. 9 stod færdig i 1861, så måske en lille misforståelse der kan tolkes således, at nr. 11 stod færdig i 1870 ?


I samme artikel fortælles, at Roskilde Kommune i 1777 købte Hersegade nr. 15, som blev benyttet til indkvartering af den husareskadron, som i årene 1777-1842 var udstationeret i byen. Det fortælles i den forbindelse, at de gode husarer også disponerede over en staldbygning, som lå netop på sted, som vi i dag kender som nr. 11.


Den gamle staldbygning har formentlig måttet lade livet i anden halvdel af 1800-tallet, hvor en ny beboelsesejendom rejste sig - med Anders Borch som bygmester og sandsynligvis først efter 1861, hvor Borchs naboejendom i nr. 9 stod færdig. Man aner slægtsskabet mellem naboejendommenes arkitektur i det midterste frontparti.


Ved folketællingen i 1890 stod "enkefru Bang" som ejer - hun var enke efter præsten ved Vor frue og Sct. Jørgensbjerg kirker - J.G.A.Bang -  og efter hans død blev hun boende i ejendommen med en voksen datter og en tjenestepige, og der var yderligere to lejere: den nederlandske konsul med en tjenestepige og en lærer fra Roskilde Katedralskole med sin plejesøn og en stuepige. En lejlighed må ha' stået tom på folketællingstidspunktet.


Udover annonce og  billetter mv. fra Kælderhalsen og Stedet ses på billedet foran Stedet  to af de oprindelige indehavere Jeppe Petersen (tv) og Claus Schunk . Den tredie indehaver var Viggo Kanding

Logebygning - foto Lokalhistorisk arkiv

Adressen Hersegade 11 var i perioden sept. 1972 til juli 1983 et absolut meget besøgt spillested - både med live-musik og diskotek.


"Kælderhalsen" åbnede i 1972 - og var i de kommende år et af byens foretrukne diskoteker, som dog også havde live-musik i mange genrer - beat, folkemusik, jazz og blues.


Det foregik - som det fremgik af navnet - i kælderen, og der blev ikke skiltet med navnet, og adgangen var en lidt skummel kældernedgang bagude og til venstre for ejendommens port.

Det fortælles, at de mest sejlivede gæster efter nattens anstrengelser kunne gå ovenpå og få morgenmad eller justeret promillen i "Penalhuset"


I 1978 blev et stort set tilsvarende sted med samme ejerkreds åbnet i stueplan - og navnet blev "Stedet", og samtidig ophørte aktiviteterne i kælderen.


Tidens musik var bl.a Skousen & Ingemann, Sebastian, Haster Show-band, Søren Kragh Jacobsen, Delta Blues Band, Niels Hausgaard, Birds og Beauty, Lasse og Mathilde, Kenn Lindings Bluesband og Peter Thorup


"Stedet" lukkede i juli 1983 efter flere skift i ejerkredsen, og lokalerne blev indrettet til Erik Rasmussens ejendomsmæglervirksomhed, og kælderen udlejet til Britt Magnussens Danseinstitut og senere til Reinhardt Dans.


Udviklingen er beskrevet i Thomas Gjurups bog "Fra Prindsen til Road House 1956-1990 udgivet i 2009 - og billedmaterialet stammer også fra denne udgivelse.


Model af projektet  1967 - Dansk Broder Orden

"Odd Fellow Logen Kong Hroar" blev officielt stiftet den 19.11.1893. Allerede i maj måned samme år vedtog foreningen dels formelt at stifte logen og dels at erhverve en passende ejendom.


Et sandsynligt scenarie er det, at logen køber beboelsesejendommen af enkefru Bang, og på grunden bagved bygger man den logebygning der ses på billederne og man ser hvordan logesalen er indrettet.


I marts 1929 traf Odd Fellow Logen beslutning om at sælge logebygningen til Dansk Broder Orden, og i januar 1930 flyttede Odd Fellow Logen til den nuværende ejendom på Skolegade 13.


Fanny Fang skriver i 1941, at logebygningen også blev benyttet af Dansk Arbejderloge - det er også korrekt, men det er blot et tidligere navn for Dansk Broder Orden


Anders Borchs byggeri er antageligt sket i forlængelse af byggeriet i nr. 9 i 1861, og det havde så sin levetid frem til 1967, hvor det blev nedrevet.


Fhv. frisørmester Jørgen Hansen fortæller i 2017, at logens første "mester" var brygmester Hans Christiansen fra Roskilde Bryggeri - i dag kendt som "Bryggergården" i Algade 15.

Det var Hans Christiansen der tog initiativ til en årlig middag, som stadig gennemføres med samme menu til logebrødrene: Sprængt oksebryst med stuvet spidskål, også kaldet "Gyldenspjæts livret"Foto Dansk Broder Orden

Foto Dansk Broder Orden

Foto Lokalhistorisk Arkiv - tidligst 1909

Foto Lokalhistorisk Arkiv -mellem 1898 og 1904

Foto  Lokalhistorisk Arkiv


Ovenfor ses den oprindelige bygning med facaden ud mod Hersegade, og på det sneklædte billede ser man i anden række i venstre del af billedet  også bagbygningen - logebygningen. I forgrunden er det nr. 9 med sit havehus. 


Dateringen af de to billeder, hvor man kan se Hersegade Mølle i baggrunden,  må være fra mellem år 1898 og 1904. Hullet i husrækken på højresiden er nr. 30, som blev opført i 1904 - og den senest byggede af de øvrige ejendomme er fra 1898.


Billedet med købmandsbutik i naboejendommen og elmester/ledninger er noget yngre - OMA-skiltet på facaden indikerer at det er efter 1909, hvor OMA-navnet blev varemærkeregistreret