baggrunden for siden

Lad mig straks gå til bekendelse: denne hjemmesides ”chefredaktør” er nærmest altædende, når det drejer sig om billeder og litteratur om min fødeby Roskilde, og jeg prøver med stor interesse at tilegne mig viden om den lokale fortid når mulighederne byder sig, og dertil at følge med i udviklingen i nutiden.


Min lille samling af bøger om byen og dens historie er på ingen måde imponerende, men kommer jeg i nærheden af noget interessant lokalt materiale, skal jeg nok få det gemt på den ene eller anden måde, og ellers ved jeg nogenlunde, hvor jeg skal finde det.


Jeg bilder mig derfor ind, at min viden omkring det lokale efter 78 år i byen er noget over gennemsnittet, men må samtidig ydmygt indse, at der er milevidt til en del andre, f.eks. min desværre nu afdøde medredaktør Lotte Fang, som havde en viden – og ikke mindst paratviden -  som kan gøre enhver misundelig.


Hvor det kommer fra ved jeg ikke, men når man nu selv brænder lidt for et emne, så er det vist ikke helt ualmindeligt, at der også kommer en lyst til at videreformidle sin viden, naturligvis på sin egen facon, men ud skal det !


For et par år siden havde jeg den fornøjelse at deltage i arbejdet med at etablere en hjemmeside for Roskildes ældste eksisterende forening – fugleskydningsselskabet fra 1787 – og det var lidt af en øjenåbner f.s.v. angår mulighederne for at formidle den gamle lokale historie på nutidens medier.


Jeg fandt også ud af hvor tidskrævende det er, og hvor hurtigt man kan fordybe og næsten fortabe sig i sidehistorier, men lærerigt og givtigt var det.


Siden har det rumlet lidt i mit baghoved, at jeg har savnet en anden slags hjemmeside med den lokale historie som indhold – men med et andet omdrejningspunkt end f.eks. de gamle fuglekonger og deres samtid – hvor interessante de end måtte være.


Jeg ved godt, at det i nogen grad bliver "gammel vin på nye flasker" - men hvis det går som planlagt, kommer der også masser af nyere vin på nye flasker.


Der er skrevet en del bøger over temaet ”Roskilde før og nu” med mange gode billeder og historier fra byen.

”Jul i Roskilde” er f.eks. også på mange måder en fremragende dokumentation af byens udvikling, men meget kan man kun anskaffe sig antikvarisk, og skal man ha’ et lidt mere systematisk overblik over udviklingen, begynder det at blive svært.


Fra efteråret 2014 har jeg fulgt jeg lidt med på en facebookside, som på sin egen facon kredser om emnet Roskilde, og her dukker der fra tid til anden nogle sjove og ganske interessante billeder op fra Roskilde i den nyere tid, og det afføder mange kommentarer og erindringstilkendegivelser fra andre interesserede Roskildeborgere, men lynhurtigt tabes tråden, for nye emner tages op konstant, og så koncentrerer interessen sig bogstaveligt talt om næste billede.


Hvor bliver billederne af ?


Det har slået mig, at selv om der heldigvis er bevaret mange billeder fra det gamle Roskilde, med Kristian Hude’s billeder som noget af det ypperste, så er det som om at mængden og tilgængeligheden af billeder fra den nyere tid stille og roligt bliver mindre og mindre.


Der bliver ganske vist taget tusinder og atter tusinder af billeder, men hvor bliver de af ?


De utallige ”selfies”, billederne af ungerne og kæledyrene og far og mor foran byens seværdigheder må gerne blive i de private gemmer, men i det omfang der bliver taget billeder af byens bygninger og gader og stræder, så er det jo synd og skam, at de forsvinder i billedarkivet på den private computer eller andre elektroniske hjælpemidler.


Spørgsmålet er selvfølgelig også, hvor mange Roskildensere der føler sig inspireret til at tage billeder af selve gadebilledet  -  det ligner jo sig selv – men næsten umærkeligt ændrer det sig alligevel hele tiden, og det udviskes i hukommelsen.


Kunne man gøre noget for at ændre på den aktuelle situation ?


De mange tanker – kombineret med min interesse for den lokale historie – har så fået mig til at kaste mig ud i noget af et projekt :


Målet skal være at skabe en hjemmeside, som indeholder en oversigt over byens udvikling med byens bygninger i gader og stræder som omdrejningspunkt, og teksten med tilhørende billeder skal på en seriøs, men interessevækkende og let tilgængelig måde fortælle om bygningerne og deres historie og om de mennesker, der boede eller arbejdede i bygninger.


Og hvordan kan det så gøres ?


Det savner mening at tænke og skrive så meget, hvis man ikke også handler, så jeg har taget tyren ved hornene og har etableret en hjemmeside og en facebookside og er begyndt stille og roligt at få styr på en form, som jeg mener er egnet til at opfylde målsætningen.


På intet tidspunkt har jeg gjort mig forestillinger om at sidde helt alene ved computeren med projektet  -  selv om det i et eller andet omfang nok var muligt.


Der må flere, der interesserer sig for emnet, og som vil hjælpe til !


Det stod mig klart, at specielt mine tanker omkring den opgave det vil være at finde billedmateriale m.v. frem fra den nyere tid, kræver involvering af en masse andre interesserede, og derfor tanken om en facebook-side, som bl.a. kan bruges til at skabe interesse, men ikke mindst at deltagerne kan kommunikere.


Dernæst tog jeg kontakt til Lotte Fang og præsenterede hende for ideen og viste hende resultatet af det allerførste spæde forsøg med en hjemmeside, og spurgte om hun havde lyst til at deltage i projektet, og det ville Lotte heldigvis meget gerne.


Lottes omfattende viden og energi blev en kæmpegevinst for projektet, så det begynder at ligne noget, og så ligger der ”bare” nogle tusinde timers arbejde forude, men det skal nok blive sjovt.


Det skal være et hobbyprojekt, hvor lysten driver værket – der skal ikke være skyggen af noget kommercielt i projektet, og alle interesserede skal ha’ mulighed for at byde ind med både tekst og billeder – det ligger dog også fast, at redaktionen indtil videre vil påtage sig opgaven med få det hele til at fremtræde nogenlunde ensartet i struktur og indhold.


Der er behov for begrænsninger ( ihvertfald i lang tid !)


Området er enormt, så en af opgaverne bliver at begrænse sig og ikke fortabe sig i detaljer for tidligt.


Det mest nærliggende vil være at starte med at koncentrere sig om den ”ældste”del af Roskilde – fra Røde Port til ca. den gamle kaserne, nu Kildegården, og fra sygehuset/banelinien og ned mod havnekvarteret.


Med al respekt for byens nyere parcelhusbyggerier og større områder med etageejendomme, tror jeg ikke at det lige er der interessen og energien skal bruges p.t


Der vil givet være bygninger m.v., som i tankesættet hører med til ”det gamle Roskilde”, men som geografisk falder udenfor det skitserede område, men så laver vi da bare en undtagelse – det væsentlige er jo fortsat at få dokumenteret mest muligt af det, som vi tror vil interessere hjemmesidens læsere i  både nutiden og i fremtiden.
 
Noget om baggrunden for etableringen af

"Roskildes udvikling"