Registre Jul i Roskilde

JUL I ROSKLDE

 

3 registre over artikler og billedmateriale

"Jul i Roskilde" er en guldgrube af artikler og billeder helt tilbage fra 1925.

Det kan dog være noget af en udfordring at finde den årgang, hvor et bestemt emne er behandlet, og der er sikkert en hel del lokalhistorisk interesserede, der gennem tiderne har lavet egne oversigter for at kunne finde rundt i de mange årgange.

 

Her kan du finde hele tre registre, som velvilligt er stillet til rådighed for "Roskildes Udvikling" og som dermed er offentligt tilgængelige.

 

De fremtræder forskellige i layout og indhold bl.a. fordi de to af registrene oprindeligt er etableret som Word-filer, og det tredie som Excel-filer - men de præsenteres alle tre som PDF-filer

Dertil skal nævnes, at de oprindeligt er udarbejdet til privat brug uden tanke for, at de senere skulle blive tilgængelige for en større kreds, så der har i processen været mest fokus på de personlige krav til indholdet.

 

Tanken med at bringe alle tre registre er den, at de kan supplere hinanden. Hvad man søger forgæves efter i det ene register, kan man sandsynligvis finde i et af de to andre.

 

Det er kun de færreste beskåret at eje den komplette samling af "Jul i Roskilde" - så søgeprocessen kan jo meget vel ende med et besøg på Roskilde Bibliotek, hvor man til gengæld beredvilligt finder de ønskede årgange frem.

 

 

 

Tommy Hansen har stillet 2 registre til rådighed - det ene med små 1400 artikeloverskrifter - det andet med omkring 8.000 billederegistreringer fra artiklerne og annoncerne.

 

Tommy Hansen, som er klassisk uddannet og udøvende violinist, har beskæftiget sig indgående med bl.a. den lokale historie, og er forfatteren bag en række bog- og artikeludgivelser om historiske emner - og en ganske aktiv foredragsholder.

Tommy Hansen er ( 2017) bestyrelsesmedlem i den lokalhistoriske forening "Syd for banen"

Ib Meinert Jensen er statsautoriseret revisor med et mangeårigt virke i byen, hvilket har givet en betydelig berøringsflade med lokalsamfundet - og en deraf følgende stor interesse for den lokale historie, hvor der ivrigt og systematisk følges op på emnerne, når lejlighed gives.

 

Ib Meinert Jensen har stillet sin udgave af et register over artiklerne til rådighed - et register, som indeholder et betydeligt antal stikord fra artiklerne

Det er nærmest en halsløs gerning at forsøge at give en vejledning i hvordan man søger i registrene - det kommer bl.a. an på om man bruger en stationær PC - en bærbar - en tablet eller en telefon, hvortil kommer kombinationen med diverse styresystemer.

 

Til gengæld rummer de forskellige systemer altid et søgesystem, som ser ud til at være ret standardiseret.

 

f.eks. ser skærmbilledet sådan ud på en stationær PC med Google-crome og Windows 10 :

 

 

Når det ønskede register træder frem på skærmen, aktiveres de tre prikker, der står bag adressefeltet, og det udløser en menu, der bl.a. giver mulighed for at vælge "find" eller måske "søg" - og når det valg er foretaget, kommer der et søgefelt, hvor det ønskede stikord indtastes. Derefter vil systemet dels fortælle at der er x antal "hits" - og markere det første resultat af søgningen, og man kan derefter søge op eller ned med piletasterne. I det konkrete tilfælde vil man hurtigt også nå til Lotte Fang og Arthur Fang, som tilsammen uden overdrivelse har været særdeles produktive med artikler til Jul i Roskilde

 

I andre styresystemer benytter man Ctrl+8 eller et ikon med en lup for at fremkalde søgefeltet - og i stedet for piletaster er der ofte mulighed for at vælge "næste" eller "forrige"