Gamle bykort

Bykort fra 1677 - 1943

Kort over Roskilde

 

alle i høj opløsning til nærstudium - klik på årstallet og kortet dukker frem og det kan så forstørres

 

NB: det er væsentligt, at man i forbindelse med evt. konkrete undersøgelser gør sig klart, at specielt de ældste kort ikke altid er retvisende i forhold til nutidens viden - både m.h.t. de fysiske forhold og navngivning.

 

1677 Peder Hansen Resen - kobberstik fra Resens Atlas Danicus med supplerende original signaturforklaring -

 

1677 Peder Hansen Resen (reproduktion fra 1922 med kortfattet signaturforklaring)

 

1753 Johan Jac. Bruun - indgår i Frederik den 5.'s atlas + samme kort med transskription

 

ca.1765 Jean Marmillod, NB: syd er opad på dette kort

 

1775 Heinrich Lund - "Det Højadelige Jomfruklosters Hovedmark" NB: øst er opad på dette kort

 

1791 Ehlers Grundtakstkort fra Matrikeldirektoratets arkiv (søndre part af byen)

 

1791 Ehlers grundtakstkort (nordre part af byen) viser bl.a. de gamle vandmøllers placering

 

1805 Grundtakstkort (nordre part af byen) fra Matrikeldirektoratets arkiv

 

1817 Kort over Roskilde Kloster og dets nærmeste omgivelse i bymidten

 

1823 Roskilde og Roskildes Omegn ( meget skematisk)

 

1832 Hendrik Behrmann - 1845 Tronier

 

1859 Trap I. udgave (Roskildes bymidte) - 1859 Trap 1. udgave ( området omkring bymidten incl. havneområdet)

 

1870 Trap, II. udgave -

 

1879/80 Geodatstyrelsen - Roskilde / øst for Domkirken

 

1879/80 Geodatstyrelsen - Roskilde / syd for Domkirken

 

1879/80 Geodatstyrelsen - Roskilde / syd-vest for Domkirken

 

1891 Jacob Kornerup "Roskilde i Ældre tider"

 

1893-1894 Berggren m. matrikelnumre som i folketælling 1890

 

1896 Trap, III. udgave

1922 Stadsingeniørens kontor - 1929 Lokal telefonbogen - 1931/32 Geodætisk institut

 

1943 KRAK's vejviser