Allehelgensgade 5

Allehelgensgade 5

Foto KB 2015

Allehelgensgade 5 er ikke en officiel adresse i dag - det er parkeringsområdet bag bl.a. Roskilde Mediecenter og Matas.

 

Her lå tidligere 2 virksomheder - den ene en benzintank med tilhørende vaskehal og den anden en lillebilsvirksomhed.

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1945

 

Lokalhistorisk Arkiv har givet billedet fra ca. 1945 følgende tekst:

 

Lillebilcentralen med tankanlægget. Foto af lillebilsvognmand Carl Christensen - kendt som modstandsmand under besættelsen.

 

Henning Bjørn Larsen, Roskilde Museum, fortæller om en episode knyttet til adressen:

 

"Her (Allehelgensgade 5) stod en benzinstander til C.C.'s biler. Her var rigelig plads til andet, evt. parkering. Tankene var i slutningen af krigen fyldt op med flyverbenzin, vist nok fra de store tanke ved Køge havn/jernbanevognene på stedet?

 

Regner Clausen og hans folk hentede det i Køge, og kort før befrielsen tømte de en nat benzinen over på en tankbil, der holdt ret åbenlyst på pladsen. En enkelt vagt holdt udkig ved Stændertorvet. Alt gik godt, hvilket Regner undrede sig en del over lige til sin død"

 

Tankanlægget lå lige overfor det, der i 2014 blev indviet som "Schmeltz'Have".

 

Det fortælles, at Carl Christensen under besættelsen parkerede nogle af sine biler på dette område.

 

Virksomheden flyttede i 1948 til Hersegade 18

Foto Roskilde Lokalarkiv mellem 1932 og 1935

Hvornår benzintanken og lillebilsvirksomheden er etableret vides ikke, men på et billede fra starten af 1930'erne kan vi se, at der har været reklameret for begge virksomheder på facaden af hjørnet Algade/Allehelgensgade.

 

Det var Albert Parliin - søn af Axel Parlin - der i 1940'erne drev benzintanken med tilhørende vaskehal.

Lokalhistorisk Arkiv efter 1908