Litteratur

Litteratur, medieklip m.v.

Indholdet på denne side er dels en række anbefalinger af litteratur omkring hjemmesidens indhold - dels en samling af litteratur, som kan vises direkte.

 

Endelig er der en række medieklip - eller links til medieklip, som på anden måde fortæller om det omfattende emne.

 

Yderligere forslag modtages meget gerne.

Lotte Fang giver "Et rids af Roskilde bys historie" - tekst fra 1981 - læs her

 

Lotte Fang fortæller om O.H.Schmeltz - Roskildes store mæcèn - se med her

 

Lotte Fang går på byvandring i 1981 - se med her

 

"Kilder i Roskilde" fra 1993 - læs den her

 

"Roskilde Brænder " fra 1973 - læs den her

 

"Skydebrødre gennem 200 år" fra 1987 - læs den her

Eva Tønnesen fortæller om "Roskilde gennem 1000 år":

 

Fra vikingetid til middelalderen her

Middelalderen - den katolske kirkes storhed og fald her

1600-tallet, pest, krig og brand her

Guldalder på baggrund af nationale ulykker her

Industrialiseringen her

Tiden under og efter 1. verdenskrig her

Besættelsen her

Efterkrigsperioden her

 

Eva Tønnesen fortæller om Lokalhistorisk Arkiv's historie og om sit eget liv og virke gennem 37 år med det lokalhistoriske arbejde her

 

Jakob Zeuner er uddannet akademiingeniør med bopæl på Sankt Agnes siden 1976.

 

Jakob Zeuner har videregivet sin historiske indsigt og sine erfaringer i en beretning om kvarteret Sankt Agnes i bogen "Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid"

 

Læs mere om bogen her

 

Jakob Zeuner er endvidere initiativtager til digitalisering, registrering og beskrivelse af Roskilde Klosters store arkivsamling af håndkolorerede landkort, breve og arkitekttegninger.

Dette arbejde er sket i et samarbejde med cand.mag. Per Steenholdt.

 

Resultatet findes på FOTOTEKET - Roskilde lokalarkivs billedsamling, og du kan se resultatet her

Roskilde bys Historie - i tre bind - "tiden indtil 1536" - "1536-1850" og "1850-1970" - udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt - udgivet i på Roskilde Museums forlag

 

Arthur Fang: Roskilde bind I og II - Fra byen og dens historie udgivet i hhv. 1945 og 1970 af Historisk Samfund for Roskilde Amt

 

Arthur Fang : Sct. Jørgensbjerg - opr. udgivet af Historisk Samfund 1937 - genoptrykt i 1972 og 2013

Uddrag fra Arthur Fang's ROSKILDE II

 

en beskrivelse af livet i de gamle købmandsgårde og de Roskilde-familier, der herfra prægede byens liv.

læs her

Jacob Kornerup (1825-1913) var af den kendte Kornerupfamilie i Roskilde - søn af købmand Ebbe Kornerup og fru Inger født Brønniche. Han var arkæolog og maler, uddannet på Kunstakademiet 1847-52. Kornerup virkede som tegner ved arkæologiske udgravninger, var medarbejder ved Trap: Danmark, og deltog i restaureringen af Roskilde Domkirke 1855-65. Bedst kendt er han for sit pionerarbejde med at fremdrage, afbilde og restaurere kalkmalerier i danske kirker. Talrige tegninger, akvareller og raderinger findes på Nationalmuseet - og fotos af mange af disse med lokal interesse findes på Lokalhistorisk Arkiv.

På sine ældre dage var han en af Roskildes betydeligste lokalhistorikere - og han skrev bl.a. "Roskilde i gamle dage", som er et væld af informationer om Roskildes historie.

 

Denne bog findes i digitaliseret form på Det Kongelige Bibliotek, og du kan læse den her

 

Henrik Behrmann (1776-1836) var en tysk/dansk historiker fra Altona.

 

Du kan læse mere om Behrmann og hans historiske forfatterskab her

 

Han var adjunkt - senere overlærer - i Roskilde i perioden 1806-1814 - og skrev flere værker, bl.a. "Roskilde Domkirkes og dens monumenters historie".

 

Han var tilbage i Roskilde i et års tid i forbindelse med at han i 1832 udgav sin bog "Grundrids til en historisk-topografisk beskrivelse af det gamle konge- og bispesæde Roskilde" - en bog som talrige gange er blevet citeret af diverse forfattere til lokalhistoriske beskrivelser af Roskilde.

 

Du kan læse bogen her

 

Fotografen Kristian Hude (1864-1929) har om nogen bidraget til Roskildes lokalhistorie - ikke på skrift, med et meget omfangsrigt antal af billeder.

 

Kristian Hude er omtalt på en side om fotografiets historie - læs her : www.fotohistorie.com, hvor der fortælles om Hudes liv og levned, og dertil er der adgang til et stribe links, som bl.a. viser Hudes billeder fra andre dele af landet og nogle artikler forfattet af cand. mag. Per Steenholdt, som er kendt i Roskilde for sine lokalhistoriske artikler og den lokale debat om lokalhistoriske emner.

 

Kristian Hudes mange billeder kan også findes på billedarkivet på Lokalhistorisk Arkiv på Roskilde Bibliotek - enten fysisk ved henvendelse til lokalarkivet, eller i det digitale billedarkiv "Fototeket" - samt på andre sider på nettet, f.eks. "Flickr" - der er hurtigt adgang hertil på denne hjemmesides oversigt over links.