Hersegade 6

Hersegade 6

Foto KB 2017

Hersegade 6 er en del af det bygningskompleks, som Roskilde Bank byggede sidst i 1960'erne og starten af 1970'erne, og som dels var en betydelig udvidelse af bankens daværende hovedsæde, og dels rummede en del nye forretnings-lokaler.

 

I 2019 er det ejendomsmæglerkæden Danbolig der driver sin forretning i den store hjørneejendom. Tidligere var det elektronikvirksomheden SONY og ejendomsmæglerfirmaet Lokalbolig der var på stedet.

 

I perioden fra 1894 til 1964 har den samme familie i 3 generationer drevet sadelmagervirksomhed i ejendommen. I en kort periode fra 1964 til omkring 1967/68 var der farvehandel i ejendommen, som herefter blev nedrevet for at give plads til nybyggeriet.

 

Den oprindelige ejendom formodes at være opført 1853, og den har oprindeligt været anvendt til privat beboelse.

Foto Ib Jacobsen - Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1972/73

Omkring 1972/73 igangsætter Roskilde Bank byggeriet af den ejendom, som ligger på hjørnet til Læderstræde. Læderstræde er fortsat en ret så smal gade, men her kan man se, at fundamentet til den nye bygning dog er rykket lidt tilbage i forhold til den tidligere ejendoms beliggenhed. Den tidligere ejendom blev nedrevet omkring 1967/68, og arealet blev benyttet som parkeringsplads indtil 1972/73.

 

 

Facaden på sadelmagervirksomheden P. Petersen & Søn nogle få dage før ejendommen blev overdraget til Roskilde Bank i juli 1964, og virksomheden ophørte da med sin virksomhed efter 70 år på adressen.

 

I perioden fra 1964 til omkring 1967/68 blev lokalerne udlejet til Sten Roger Petersen, som videreførte familien Roger Petersen's farvehandel, som fraflyttede sine lokaler i Algade.

 

 

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1964

Jul i Roskilde 1955

Sadelmagervirksomheden kunne fejre sit 75 års jubilæum den 1. august 1955, og det blev nævnt i "Jul i Roskilde", hvor de tre indehavere - Peter Petersen (1877-1968) og hans to sønner Svend ( 1908-19??) og Fritz( 1906-19??)- blev portrætteret foran indgangen til forretningen. Familien var en kendt del af byens forretningsdrivende. Ikke mindst Fritz Petersen var kendt for sit engagement i byens foreningsliv, og han var i 1950'erne og pænt op i 1960'erne blandt de mange ildsjæle, som lagde kræfter bag organiseringen af Borgervæbningen - nu Roskilde Garden.

 

 

Cand.mag. Per Steenholdt har i en artikel i ugebladet Paperboy fortalt historien om en nok så kendt lejer i Hersegade 6 i tiden omkring 1940. Navnet Lilly Nielsen siger nok ikke så mange ret meget, men hvis man siger "Agnes Jensen fra Matador" er der nok flere klokker der ringer.

Lilly Nielsen var en driftig kvinde i tidens Roskilde - Agnes Jensen var en figur i Lise Nørgaards elskede TV-serie fra 1978/82, og Per Steenholdt fortæller i sin artikel om sammenhængen.

 

Du kan læse artiklen her

 

I 1938/39 sker der en større om- og tilbygning af ejendommen. Forretningen kommer ned i gadeplan, og hovedhuset udvides bagtil med en sidefløj mod nord. I den nye bygning kom der i kælderen et porteføljemagerværksted til fremstilling af mapper, tegnebøger m.m., i stueplan kom der forretning, og på 1. sal lager.

I den gamle bygning var der stadig seletøjsværksted i kælderen.

 

 

Forretningsfacade efter ombygning 1938/39

Planlagt ny sidefløj 1938/39

Ny sidefløj 1938/39

Udgravning til ny sidefløj 1938/39 - bemærk Roskilde Bank i baggrunden tilvenstre -

Alle billeder er fra Peter L.Gjevert Petersens familiealbum 1938/39

Også i 1912 gennemgik ejendommen en markant ændring, idet der blev tilføjet en fuld etage, og ejendommen blev forlænget og udnyttede nu grunden i hele dens bredde ud mod Hersegade. Forretningslokalet blev også udvidet betydeligt. Sadelmagerværkstedet lå fortsat i kælderplan.

 

 

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1912

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1903

Den oprindelige ejendom får i 1902/03 tilføjet en ny og betydelig større kvist til erstatning for den tidligere.

 

Skiltet hen over kældervinduet fortæller, at virksomheden nu hedder "P. Petersen & Søn" idet den oprindelige indehaver Peter Petersen i 1902 lader sin søn Peter Gjevert Petersen købe sig ind i virksomheden.

 

 

Billedet fra 1902 er det tidligst kendte af denne ejendom.

Som man kan se på skiltet, er det på tidspunktet Peter Petersens virksomhed.

 

Vi ved at Peter Petersen har erhvervet ejendommen i 1894, men det er uvist, om der på det tidspunkt eller senere er sket en ombygning af ejendommen, eller om det er bygningens oprindelige udseende.

 

 

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1902