FORSIDE

ROSKILDES UDVIKLING

"Roskildes udvikling" er en samling af billeder og tekst, som viser og fortæller om byens gader og stræder, pladser og parker i nutiden og i fortiden.

 

Der vises hvordan bybilledet gennem tiderne har forandret sig, og der fortælles om mere eller mindre kendte Roskildeborgere, som boede eller havde deres virke i byens huse.

 

Arbejdet med at etablere "Roskildes udvikling" er startet omkring årsskiftet 2014/2015, og arbejdet vil logisk set aldrig blive tilendebragt, da byen hele tiden vil være i udvikling, og der ligger et kæmpearbejde forude med at indsamle og publicere relevante informationer fra fortiden.

 

Denne hjemmeside vil, i kombination med en Facebook-side, fremstå som et "arbejdende værksted" - en historiebog med masser af tomme sider som venter på at blive fyldt -

 

NB: denne hjemmeside er altså i sin tidlige opstartfase, så indtil videre er indholdet som nævnt begrænset, men bliv ikke skuffet herover, men tænk hellere på om du kan bidrage og inspirere til at skabe mere indhold.

 

At fotografere nutidens bybillede er ikke det sværeste - at finde ældre billedmateriale er heller ikke så svært, og det spændende og arbejdskrævende bliver så at knytte en informativ, historisk korrekt og gerne interessant og levende tekst til emnet.

 

Strukturen skulle være på plads, og det foreløbige indhold demonstrerer intentionerne m.h.t. tekst og billeder, og herefter er alle interesserede indbudt til at deltage i den videre proces.

 

Arbejdet er startet med Skomagergade - først de ulige numre og snart de lige, og derefter kommer turen til Algade, Hersegade o.s.v., og mon ikke der dukker nogle andre markante ejendomme i diverse andre gader op for variationens skyld - måske tilskyndet af gode input fra ivrige nye deltagere

 

Stort set alt om det rigtig gamle Roskilde er forlængst beskrevet og kan findes frem, og det vil blive gjort - der hvor der for alvor vil være behov for hjælp, er til indsamlingen af alt det materiale som ikke kan findes i diverse offentligt tilgængelige arkiver m.v.

 

Håbet er, at alle interesserede ved fælles anstrengelser kan tilvejebringe relevant materiale om den lidt nyere tid - den tid som vi selv, vore forældre og bedsteforældre har oplevet - ikke mindst det billedmateriale, som har det med at forsvinde, og inden de mennesker, der kan fortælle historierne om billederne, forsvinder.

 

Det er naturligvis også interessant, hvis der kan findes supplerende billedmateriale eller tekst til allerede berørte emner - og fint hvis der kan findes teknisk bedre udgaver af allerede viste billeder.

 

Det er vist indlysende, at jo flere der deltager, jo større chance er der for at arbejdet skrider fornuftigt frem, og jo større chance for at der kan dukke interessante ting op af gemmerne hos deltagerne og deres familie, venner og bekendte, eller i en støvet krog på kendte arkiver.

 

Kommunikation og fremsendelse af materiale til redaktionen kan ske via hjemmesidens mailadresse kb@roskildesudvikling.dk (bare klik på adressen) og der er ingen særlige formkrav, så bare klø på med krum hals og send dit materiale.

 

Som et supplement til hjemmesiden er der oprettet en Facebook-side - også med navnet "Roskildes udvikling".

Her er tanken den, at de interesserede kan blive orienteret om udviklingen på hjemmesiden - ha' mulighed for at kommentere og supplere indholdet og efter behov udveksle kommentarer herom